You are here

Výzkumná skupina Materiály s magnetickou tvarovou pamětí

Skupina je změřena na zkoumání vlastností intermetalických sloučenin s martensitickou transformací vedoucí k jevu magnetické tvarové paměti (magnetic shape memory effect), magnetokalorického jevu v blízkosti pokojové teploty a příbuzných jevů.

Jev magnetické tvarové paměti byl objeven v roce 1996 Karri Ullakkem z Helsinské Technické university (TKK) který v té době pracoval na MIT v Bostonu. Na materiálu Ni2MnGa naměřil obří deformaci v magnetickém poli, okolo 0.1% což bylo srovnatelné s polem indukovanou deformací v Terfenolu D, materiálu s obří magnetostrikcí. Správně interpretoval deformaci jako důsledek reorientace martensitických variant v magnetickém poli a nikoliv jako konvenční magnetostrikci.  Po návratu do Helsinek výzkum rozvinul v projektu Magnetic shape memory project na Technické universitě v Helsinkách. V roce 1999 byl objeven materiál vykazující 6% deformaci indukovanou magnetickým polem. Podařilo se nám změřit a interpretovat magnetickou odezvu při deformaci. Obří deformace a specifická magnetizační křivka je základní fenomenologickou charakteristikou jevu magnetické tvarové paměti.

Naše skupina se zabývá ferromagnetickými materiály, které spojuje jedna společná charakteristika - martensitická transformace, což je bezdifúzní fázová transformace v pevné látce. Díky této transformaci tyto materiály vykazují unikátní fyzikální vlastnosti a chování jako jsou jevy magnetické tvarové paměti a magnetokalorický jev. Patří do skupiny takzvaných  multiferroik. Studium těchto jevů nejen přináší nové základní poznatky o fyzikálním chování pevné fáze ale má též velký aplikační potenciál. Popis jevu  a základní vlastnosti byly shrnuty v přehledové kapitole knihy Magnetické materiály na nanoškále [1] a jejich aplikace a jejich potenciální aplikace v kapitole knihy Chytré materiály. [2]

[1] O. Heczko, N. Scheerbaum, O. Gutfleisch, Magnetic Shape Memory Phenomena (Ch. 14, 41 pages), in J.P. Liu et al. (eds) Nanoscale Magnetic Materials and Applications, Springer Science (2009), DOI 10.1007/978-0-387-85600-1

[2] I. Aaltio, O. Heczko, O. Söderberg and S.-P. Hannula, ch. 20. Shape Memory Alloys and Effects: Types, Functions, Modeling, and Applications (Magnetically Controlled Shape Memory Alloys) in ed. M. Schwartz, “Smart Materials” CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC, 2009

Adresa

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

MSM Rychlé odkazy

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.