You are here

Services

Services (9)

Research Groupsort descending Service Garant Reference
FMC Zkoušení, charakterizace a vývoj funkčních materiálů a kompozitů (aktuátory, sensory, aktivní tlumící prvky) pro technické aplikace. L. Heller
FMC Termomechanické zkoušky materiálů (statické, dynamické, únava, tah, tlak, krut, ohyb, biaxial tah, -100°C- +500°C, v kapalném a plynné prostředí). L.Heller
FMC Návrh, simulace, zkoušení a vývoj superelastických prvků NiTi pro mikroinvazivní postupy a lékařské implantáty. L.heller
FMC Návrh, simulace a zkoušení funkčních textilií s vlákny NiTi pro aplikace v lékařské technice, dopravě, stavebnictví, aj. L.Heller
FMC Korozní zkoušky a únava materiálů vystavených termomechanickému namáhání v agresivních prostředích. J.Racek
FMC Elektrochemická charakterizace a funkcionalizace povrchu materiálů pro sensory a lékařské implantáty. J.Racek
FMC Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, SEM,AFM, synchrotronové a neutronové difrakce. P. Šittner
MNB Výzkum a vývoj technologií nanášení nanodiamantových vrstev pro průmyslové aplikace využívajících unikátních vlastností diamantu (tvrdost, biokompatibilita, široké optická propustnost, elektrochemické vlastnosti). Příklady technických aplikací - ochrann A. Taylor
MNB Příprava tenkých nanodiamantových vrstev a povlaků v CVD plasma reaktorech na obecné zakřivené 3D povrchy při nízkých teplotách (na sklo, CMOS, plasty, kovy.) A. Taylor

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.