You are here

Students FMC

Current PhD Students (3)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study
Lukáš Kadeřávek FJFI ČVUT Únava slitin s tvarovou pamětí Petr Haušild October, 2015
Zdeněk Machů VUT Brno Computational analysis and optimization of nonlinear multilayer functional resonators Ivo Stachiv May, 2021
Ondřej Tyc FJFI ČVUT v Praze Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2015

Past PhD Students (11)

Name Surnamesort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Eduardo Alarcon ENIB, Brest, France, Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure Miroslav Karlík October, 2014 Tuesday, January 30, 2018
Kateřina Janouchová FT TUL Aplikace SMA v textilní oblasti Luděk Heller April, 2011
Antoine Jury FJFI ČVUT Analysis of deformation processes in NiTi using in-situ measurements of electrical resistance, temperature ans strain fields during thermomechanical loading M. Karlík, L. Heller March, 2018
Tatiana Mišicová TUL Mechanika interakcí mezi zrny v polykrystalických kovových materiálech Luděk Heller March, 2019 Tuesday, May 31, 2022
Jan Pilch FSI VUT Brno Studium funkčních vlastností tenkých vláken NiTi pro aplikace smart strukturách a textiliích Jaroslav Pokluda September, 2007 Tuesday, September 20, 2011
Martin Pisca FJFI ČVUT Modelování termomechanických vlastností kompozitů a struktur s prvky ze slitin s tvarovou pamětí Miroslav Karlík October, 2009 Wednesday, March 30, 2011
Silvia Sedláková-Ignácová FJFI ČVUT Single Crystal Investigation of Martensitic Phases in Shape Memory Alloys Miroslav Karlík October, 2004 Sunday, February 15, 2009
Pavel Sedmák FJFI ČVUT Studium deformačních procesů v termomechanicky namáhaných vysokoteplotních slitinách s tvarovou pamětí pomoci in-situ difrakce rtg. a neutronového záření Petr Šittner October, 2012
Pejman Shayanfard VUT Brno „Modelling of deformation and phase transformation processes at the crack tip in shape memory alloys“ Luděk Heller April, 2016 Thursday, April 22, 2021
Michal Svatuška MFF UK Tenké vrstvy slitiny NiTi David Vokoun October, 2007

Pages

Past Undergraduate Students (20)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Audrey Kujawa xx FP6 IP Avalon Luděk Heller February, 2007 Monday, December 31, 2007
Barbora Marešová FJFI ČVUT Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání Jan Racek January, 2014
Benoit Malard xx .....projekt FP6 Multimat Petr Šittner September, 2007 Friday, October 31, 2008
Chaima Hajlaoui xxx xxx Luděk Heller April, 2014 Wednesday, August 6, 2014
Clément Cordoliani IFMA, France xx Luděk Heller February, 2011 Friday, July 29, 2011
Clément Defaisse IFMA, France xx Luděk Heller March, 2013 Friday, August 23, 2013
Francois Hernigou IFMA, France xx Luděk Heller August, 2009 Saturday, January 16, 2010
Gergely Farkas xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Hugo Lacotte IFMA, France xxx Luděk Heller August, 2011 Friday, January 13, 2012
Klára Hiřmanová FEL ČVUT Korozní únava pletených NiTi stentů Petr Šittner January, 2013 Tuesday, December 31, 2013

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.