You are here

A review article in Progress in Materials Science (IF 31,083) by P. Lejček and V. Paidar

 

P. Lejček, M. Šob, V. Paidar: Interfacial segregation and grain boundary embrittlement: An overview and critical assessment of experimental data and calculated results. Progress in Materials Science 87 (2017) 83–139. 

 

P. Lejček s V. Paidarem ve spolupráci s M. Šobem z Masarykovy univerzity v Brně se dlouhodobě zabývají problematikou segregace příměsí na hranicích zrn v kovových materiálech a jejími důsledky pro mezikrystalovou křehkost. Jejich dlouhodobý systematický experimentální i teoretický výzkum vedl k získání světově uznávaných originálních základních poznatků, které shrnuli v nedávno publikovaném přehledovém článku v prestižním časopise Progress in Materials Science.

Článek  mimo jiné uvádí hodnoty energie segregace širokého spektra příměsí v železe, niklu a hliníku na hranicích zrn a na volných površích, resp. hodnoty energie zkřehnutí získané jak vlastními experimenty a výpočty tak z literatury.Tyto výsledky umožňují udělat  kvalifikovaný odhad chemického složení jednotlivých definovaných hranic zrn či volných povrchů základních konstrukčních materiálů a navíc odhadnout vliv jednotlivých příměsí na mezikrystalovou kohezi v těchto materiálech. 

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.