You are here

Výzkumná skupina Funkční materiály a kompozity

Výzkumné aktivity skupiny FMC  zahrnují především charakterizaci fyzikálních a termomechanických vlastností funkčních technických materiálů,  zejména slitin s tvarovou pamětí NiTi pro aplikace v mikroinvazivní medicíně a pro vysokoteplotní aktuátory v automobilovém průmyslu a letectví. Dále se zabýváme přípravou a studiem funkčních struktur a kompozitů jako jsou textilní materiály s vlákny NiTi, funkční kompozity kov-polymer či elektroaktivní polymery kombinované s prvky NiTi.

Vedle konvenčních experimentálních metod studia funkčních technických materiálů jako je termomechanická úprava vlastností, termomechanické zkoušky, fyzikální metody studia vlastností se zabýváme vývojem nových metod in-situ studia deformačních procesů v technických materiálech jako například in-situ rtg. a neutronová difrakce, in-situ elektronová mikroskopie v TEM a SEM in-situ elektrická rezistometrie nebo DIC během termomechanických zkoušek

V oblasti teorie se pracovníci skupiny zabývají vývojem termomechanických modelů slitin s tvarovou pamětí a jejich využitím k simulacím a designu NiTi struktur a kompozitů pro technické aplikace.

Výzkumné aktivity skupiny byly vždy, vedle převažujícího základního fyzikálního výzkumu, částečně zaměřeny na vývoj technických aplikací funkčních materiálů, struktur a kompozitů.

Adresa

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Vedoucí skupiny

Luděk Heller
+420 266 053 351

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.