You are here

Studenti

Současní PhD Studenti (6)

Jméno Příjmení Skupina Univerzita Téma Školitel Začátek studia
Lucie Dubovská MNB FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Lukáš Kadeřávek FMC FJFI ČVUT Únava slitin s tvarovou pamětí Petr Haušild October, 2015
Nicolas Lambert MNB Czech Technical Univ Electrical properties of doped diamond in high electric field Vincent Mortet February, 2018
Jaroslav Otta MNB VŠCHT Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů Jan Vlček October, 2018
Jan Pinc MCM FCHT VŠCHT Biodegradable metallic materials for medical appilcations Jaroslav Čapek March, 2018
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT v Praze Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2015

Minulí PhD Studenti (30)

Jméno Příjmení Skupina Univerzita Téma Školitel Začátek studia Datum obhajoby
Alexander Kovalenko PPB FJFI ČVUT Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů Irena Kratochvílová June, 2009 Monday, December 31, 2012
Antoine Jury FMC FJFI ČVUT Analysis of deformation processes in NiTi using in-situ measurements of electrical resistance, temperature ans strain fields during thermomechanical loading M. Karlík, L. Heller March, 2018
Eduardo Alarcon FMC ENIB, Brest, France, Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure Miroslav Karlík October, 2014 Tuesday, January 30, 2018
Francois Tissot FMC FJFI ČVUT Experimentální charakterizace a modelování termomechanického chování textilií z vláken ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Luděk Heller October, 2012
Jakub Brož MNB FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011
Jan Duchoň MSM FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Jan Pilch FMC FSI VUT Brno Studium funkčních vlastností tenkých vláken NiTi pro aplikace smart strukturách a textiliích Jaroslav Pokluda September, 2007 Tuesday, September 20, 2011
Jan Vlček MNB VŠCHT Fa chemická Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors František Fendrych October, 2009 Friday, June 20, 2014
Kateřina Dragounová MSM FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Kateřina Janouchová FMC FT TUL Aplikace SMA v textilní oblasti Luděk Heller April, 2011

Pages

Minulí bakaláři a diplomanti (26)

Jméno Příjmení Skupina Univerzita Téma Školitel Začátek studia Datum obhajoby
Audrey Kujawa FMC xx FP6 IP Avalon Luděk Heller February, 2007 Monday, December 31, 2007
Barbora Marešová FMC FJFI ČVUT Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání Jan Racek January, 2014
Vojtěch Hubka PPB CTU Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. Irena Kratochvilova February, 2016 Friday, February 12, 2016
Benoit Malard FMC xx .....projekt FP6 Multimat Petr Šittner September, 2007 Friday, October 31, 2008
Chaima Hajlaoui FMC xxx xxx Luděk Heller April, 2014 Wednesday, August 6, 2014
Clément Cordoliani FMC IFMA, France xx Luděk Heller February, 2011 Friday, July 29, 2011
Clément Defaisse FMC IFMA, France xx Luděk Heller March, 2013 Friday, August 23, 2013
Francois Hernigou FMC IFMA, France xx Luděk Heller August, 2009 Saturday, January 16, 2010
Gergely Farkas FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Hugo Lacotte FMC IFMA, France xxx Luděk Heller August, 2011 Friday, January 13, 2012

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.