You are here

Výzkumná skupina Materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní

Výzkum skupiny Materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní je zaměřen na přípravu, funkcionalizaci a charakterizaci uhlíkových materiálů. Z uhlíkových materiálů se soustředíme převážně na různé formy diamantu: nano a mikrokrystalické diamantové vrstvy, nanodiamantové částice, monokrystalické diamanty. Diamant připravujeme v čisté formě - bez úmyslně dodaných příměsí, i dopovaný.

Diamantové vrstvy jsou připravované pomocí metody mikrovlnné depozice z plynné fáze (MW PECVD) ze směsi plynného vodíku a metanu. Stejný reaktor jako pro metodu MW PECVD používáme pro funkcionalizaci povrchu plazmatem vodíku nebo kyslíku.

Připravené materiály jsou charakterizovány v rámci skupiny nebo ve spolupráci s jinými pracovišti a to zejména mikroskopií atomárních sil (AFM), elektronovou mikroskopií (SEM), elipsometrií, neutronovým hloubkovým profilováním (NDP), elektrickými měřeními, Ramanovou spektroskopií, fotoluminiscenčním měřením, rentegnovou difrakcí.

Adresa

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Vedoucí skupiny

Andrew Taylor
+420 266 052 634

MNB Rychlé odkazy

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.