You are here

Služby

Služby (10)

Skupina Služba Garant Reference
MNB Boron-doped diamond coating A. Taylor
FMC Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, SEM,AFM, synchrotronové a neutronové difrakce. P. Šittner
MNB Diamond/Silicon carbide composite V. Mortet https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838819320730?via%3Dihub
FMC Návrh, simulace a zkoušení funkčních textilií s vlákny NiTi pro aplikace v lékařské technice, dopravě, stavebnictví, aj. L.Heller
FMC Návrh, simulace, zkoušení a vývoj superelastických prvků NiTi pro mikroinvazivní postupy a lékařské implantáty. L.heller
MNB Preparation of thin nano diamond layers and coatings in CVD plasma reactors on generally curved 3D surfaces at low temperatures (for glass, CMOS, plastics, metals). A. Taylor
MNB Research and development of nanodiamond coating technologies for industrial applications using unique diamond properties (hardness, biocompatibility, wide optical transmission, electrochemical properties). A. Taylor
FMC Termomechanické zkoušky materiálů (statické, dynamické, únava, tah, tlak, krut, ohyb, biaxial tah, -100°C- +500°C, v kapalném a plynné prostředí). L.Heller
MNB Thick porous boron-doped diamond layers V. Mortet
FMC Zkoušení, charakterizace a vývoj funkčních materiálů a kompozitů (aktuátory, sensory, aktivní tlumící prvky) pro technické aplikace. L. Heller

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.