You are here

Services

Services (9)

Research Group Service Garant Reference
FMC Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, SEM,AFM, synchrotronové a neutronové difrakce. P. Šittner
FMC Elektrochemická charakterizace a funkcionalizace povrchu materiálů pro sensory a lékařské implantáty. J.Racek
FMC Korozní zkoušky a únava materiálů vystavených termomechanickému namáhání v agresivních prostředích. J.Racek
FMC Návrh, simulace a zkoušení funkčních textilií s vlákny NiTi pro aplikace v lékařské technice, dopravě, stavebnictví, aj. L.Heller
FMC Návrh, simulace, zkoušení a vývoj superelastických prvků NiTi pro mikroinvazivní postupy a lékařské implantáty. L.heller
MNB Příprava tenkých nanodiamantových vrstev a povlaků v CVD plasma reaktorech na obecné zakřivené 3D povrchy při nízkých teplotách (na sklo, CMOS, plasty, kovy.) A. Taylor
FMC Termomechanické zkoušky materiálů (statické, dynamické, únava, tah, tlak, krut, ohyb, biaxial tah, -100°C- +500°C, v kapalném a plynné prostředí). L.Heller
MNB Výzkum a vývoj technologií nanášení nanodiamantových vrstev pro průmyslové aplikace využívajících unikátních vlastností diamantu (tvrdost, biokompatibilita, široké optická propustnost, elektrochemické vlastnosti). Příklady technických aplikací - ochrann A. Taylor
FMC Zkoušení, charakterizace a vývoj funkčních materiálů a kompozitů (aktuátory, sensory, aktivní tlumící prvky) pro technické aplikace. L. Heller

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.