You are here

Services

Services (18)

Research Group Service Garant Reference
PPB Analýza chemického složení a interakcí jednotlivých skupin v rámci vakcinačních kontruktů, I. Kratochvílová
PPB Analýza a zobrazovaní povrců pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM Dimension Icon Bruker) a optické interferometrie (NewView7200 Zygo). AFM měření biologických vzorků a vzorků v kapaline, měření při změnách teploty v rozmezí -30°C- +250°C, měření elekt L. Fekete
PPB Analýza nosičů léčiv v komplexech i v buňkách, transport léčiv přes membránu, luminiscence barviv a nosičů léčiv v buňkách I. Kratochvílová
FMC Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, SEM,AFM, synchrotronové a neutronové difrakce. P. Šittner
FMC Elektrochemická charakterizace a funkcionalizace povrchu materiálů pro sensory a lékařské implantáty. J.Racek
MSM In-situ SEM pozorování povrchu při deformaci do 2 kN. J. Kopeček
FMC Korozní zkoušky a únava materiálů vystavených termomechanickému namáhání v agresivních prostředích. J.Racek
PPB Kvantově chemické výpočty nanomateriálů pro bioaplikace a molekulární elektroniku I. Kratochvílová
FMC Návrh, simulace a zkoušení funkčních textilií s vlákny NiTi pro aplikace v lékařské technice, dopravě, stavebnictví, aj. L.Heller
FMC Návrh, simulace, zkoušení a vývoj superelastických prvků NiTi pro mikroinvazivní postupy a lékařské implantáty. L.heller

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.