You are here

Services

Services (10)

Service Garant Reference
Boron-doped diamond coating A. Taylor
Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, SEM,AFM, synchrotronové a neutronové difrakce. P. Šittner
Diamond/Silicon carbide composite V. Mortet https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838819320730?via%3Dihub
Návrh, simulace a zkoušení funkčních textilií s vlákny NiTi pro aplikace v lékařské technice, dopravě, stavebnictví, aj. L.Heller
Návrh, simulace, zkoušení a vývoj superelastických prvků NiTi pro mikroinvazivní postupy a lékařské implantáty. L.heller
Preparation of thin nano diamond layers and coatings in CVD plasma reactors on generally curved 3D surfaces at low temperatures (for glass, CMOS, plastics, metals). A. Taylor
Research and development of nanodiamond coating technologies for industrial applications using unique diamond properties (hardness, biocompatibility, wide optical transmission, electrochemical properties). A. Taylor
Termomechanické zkoušky materiálů (statické, dynamické, únava, tah, tlak, krut, ohyb, biaxial tah, -100°C- +500°C, v kapalném a plynné prostředí). L.Heller
Thick porous boron-doped diamond layers V. Mortet
Zkoušení, charakterizace a vývoj funkčních materiálů a kompozitů (aktuátory, sensory, aktivní tlumící prvky) pro technické aplikace. L. Heller

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.