You are here

Students

Current PhD Students (3)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study
Lucie Dubovská FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Meng-Hsueh Kuo ČVUT FEL Technology of high efficient solar cell for operating at low illumination Ivo Stachiv May, 2023
Jaroslav Otta VŠCHT Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů Jan Vlček October, 2018

Past PhD Students (34)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Alexander Kovalenko FJFI ČVUT Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů Irena Kratochvílová June, 2009 Monday, December 31, 2012
Antoine Jury FJFI ČVUT Analysis of deformation processes in NiTi using in-situ measurements of electrical resistance, temperature ans strain fields during thermomechanical loading M. Karlík, L. Heller March, 2018
Eduardo Alarcon ENIB, Brest, France, Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure Miroslav Karlík October, 2014 Tuesday, January 30, 2018
Francois Tissot FJFI ČVUT Experimentální charakterizace a modelování termomechanického chování textilií z vláken ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Luděk Heller October, 2012
Jakub Brož FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011
Jan Duchoň FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Jan Pilch FSI VUT Brno Studium funkčních vlastností tenkých vláken NiTi pro aplikace smart strukturách a textiliích Jaroslav Pokluda September, 2007 Tuesday, September 20, 2011
Jan Pinc FCHT VŠCHT Biodegradable metallic materials for medical appilcations Jaroslav Čapek March, 2018 Friday, February 2, 2018
Jan Vlček VŠCHT Fa chemická Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors František Fendrych October, 2009 Friday, June 20, 2014
Lukáš Kadeřávek FJFI ČVUT Únava slitin s tvarovou pamětí Petr Haušild October, 2015

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Audrey Kujawa xx FP6 IP Avalon Luděk Heller February, 2007 Monday, December 31, 2007
Barbora Marešová FJFI ČVUT Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání Jan Racek January, 2014
Vojtěch Hubka CTU Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. Irena Kratochvilova February, 2016 Friday, February 12, 2016
Benoit Malard xx .....projekt FP6 Multimat Petr Šittner September, 2007 Friday, October 31, 2008
Chaima Hajlaoui xxx xxx Luděk Heller April, 2014 Wednesday, August 6, 2014
Clément Cordoliani IFMA, France xx Luděk Heller February, 2011 Friday, July 29, 2011
Clément Defaisse IFMA, France xx Luděk Heller March, 2013 Friday, August 23, 2013
Francois Hernigou IFMA, France xx Luděk Heller August, 2009 Saturday, January 16, 2010
Gergely Farkas xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Hugo Lacotte IFMA, France xxx Luděk Heller August, 2011 Friday, January 13, 2012

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.