You are here

Students

Past PhD Students (25)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Petr Veřtát MSM FJFI ČVUT Studium martenzitických transformací pomocí různých fyzikálních metod Oleg Heczko March, 2017
Silvia Sedláková-Ignácová FMC FJFI ČVUT Single Crystal Investigation of Martensitic Phases in Shape Memory Alloys Miroslav Karlík October, 2004 Sunday, February 15, 2009
Václav Petrák MNB FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga Miloš Nesládek October, 2010
Vít Kopecký MSM FJFI ČVUT Nové Heuslerovy slitiny vykazujicí jev magnetické tvarové paměti a příbuzné jevy Oleg Heczko October, 2016
Vladimíra Petráková MNB FBMI ČVUT Modifikace povrchového ukončení a funkcionalizace nanodiamantových částic pro studium pronikání částic do buněk a pro detekci buněčných procesů Miloš Nesládek November, 2009 Wednesday, August 31, 2011

Pages

Past Undergraduate Students (24)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Romano Rendance MNB Uni Hasselt ERASMUS Student Miloš Nesládek ? January, 2011 Thursday, June 30, 2011
Štěpán Dedek PPB FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Vendulka Haiblíková MSM FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014
Virgile Marguin FMC IFMA, France xx Luděk Heller February, 2010 Friday, July 16, 2010

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.