You are here

Students

Past PhD Students (34)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Miloš Stefanovič FBMI ČVUT .......... projekt FP7 ITN MATCON Miloš Nesládek January, 2011 Saturday, December 31, 2011
Nicolas Lambert Czech Technical Univ Electrical properties of doped diamond in high electric field Vincent Mortet February, 2018 Sunday, January 31, 2021
Ondřej Tyc FJFI ČVUT v Praze Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2015 Thursday, October 26, 2017
Pavel Hozák VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016 Tuesday, October 18, 2016
Pavel Sedmák FJFI ČVUT Studium deformačních procesů v termomechanicky namáhaných vysokoteplotních slitinách s tvarovou pamětí pomoci in-situ difrakce rtg. a neutronového záření Petr Šittner October, 2012
Pejman Shayanfard VUT Brno „Modelling of deformation and phase transformation processes at the crack tip in shape memory alloys“ Luděk Heller April, 2016 Thursday, April 22, 2021
Petr Ashcheulov FJFI ČVUT Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications Irena Kratochvílová October, 2011 Friday, April 24, 2015
Petr Veřtát FJFI ČVUT Studium martenzitických transformací pomocí různých fyzikálních metod Oleg Heczko March, 2017
Silvia Sedláková-Ignácová FJFI ČVUT Single Crystal Investigation of Martensitic Phases in Shape Memory Alloys Miroslav Karlík October, 2004 Sunday, February 15, 2009
Tatiana Mišicová TUL Mechanika interakcí mezi zrny v polykrystalických kovových materiálech Luděk Heller March, 2019 Tuesday, May 31, 2022

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Pavol Kandra Trenčianská Uni xx Jan Pilch February, 2010 Friday, April 30, 2010
Romano Rendance Uni Hasselt ERASMUS Student Miloš Nesládek ? January, 2011 Thursday, June 30, 2011
Štěpán Dedek FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Václav Šísl FJFI ČVUT Využitelnost vysokoteplotních supravodičů pro magnety fúzních reaktorů Miloš Jirsa January, 2014
Vendulka Haiblíková FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014
Virgile Marguin IFMA, France xx Luděk Heller February, 2010 Friday, July 16, 2010

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.