You are here

Students

Past PhD Students (27)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Marek Vronka MSM FJFI ČVUT Pohyblivost martenzitických dvojčat v monokrystalech uspořádaných slitin Oleg Heczko, Miroslav Karlik October, 2014
Marie Krečmarová MNB FBMI ČVUT Příprava tenkovrstvých diamantových biosenzorů pro detekci oligonukleotidů v lékařských aplikacích, pracujících na principu kvantové metody detekce. Miloš Nesládek October, 2012
Martin Golan PPB MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Martin Pisca FMC FJFI ČVUT Modelování termomechanických vlastností kompozitů a struktur s prvky ze slitin s tvarovou pamětí Miroslav Karlík October, 2009 Wednesday, March 30, 2011
Michal Gulka MNB FBMI ČVUT Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond Miloš Nesládek October, 2013 Wednesday, May 24, 2017
Michal Rameš MSM FJFI ČVUT Ramanovská spektroskopie na supravodičích Oleg Heczko April, 2015 Monday, April 22, 2019
Michal Svatuška FMC MFF UK Tenké vrstvy slitiny NiTi David Vokoun October, 2007
Miloš Stefanovič MNB FBMI ČVUT .......... projekt FP7 ITN MATCON Miloš Nesládek January, 2011 Saturday, December 31, 2011
Pavel Hozák MNB VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016 Tuesday, October 18, 2016
Pavel Sedmák FMC FJFI ČVUT Studium deformačních procesů v termomechanicky namáhaných vysokoteplotních slitinách s tvarovou pamětí pomoci in-situ difrakce rtg. a neutronového záření Petr Šittner October, 2012

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Klára Hiřmanová FMC FEL ČVUT Korozní únava pletených NiTi stentů Petr Šittner January, 2013 Tuesday, December 31, 2013
Klaudia Horváth FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Tuesday, December 31, 2013
Kristýna Onderková MSM MFF UK xx Jaromír Kopeček September, 2016 Saturday, December 31, 2016
Loic Robin FMC ESSTIN, France xxx Luděk Heller February, 2009 Thursday, July 16, 2009
Marc Stora FMC IFMA Monitoring tensile fatigue of superelastic NiTi wire in liquids by electrochemical potential Jan Racek October, 2014 Saturday, February 14, 2015
Marie Pierre - Jean FMC ENSIETA, France xxx Luděk Heller April, 2010 Friday, August 27, 2010
Martin Dudr FMC FJFI ČVUT Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce Luděk Heller March, 2015
Maxime Anstett FMC IFMA, France xx Luděk Heller September, 2010 Friday, January 14, 2011
Maxime De Zaeytydt FMC IFMA, France xx Jan Racek April, 2015
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT Studium vlastností tenkých kovových vláken vyrobených ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2012

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.