You are here

Students

Past PhD Students (34)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Kateřina Dragounová FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Kateřina Janouchová FT TUL Aplikace SMA v textilní oblasti Luděk Heller April, 2011
Kristina Fabiánová FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené Oleg Heczko, Jan Drahokoupil October, 2014
Marek Vronka FJFI ČVUT Pohyblivost martenzitických dvojčat v monokrystalech uspořádaných slitin Oleg Heczko, Miroslav Karlik October, 2014
Marie Krečmarová FBMI ČVUT Příprava tenkovrstvých diamantových biosenzorů pro detekci oligonukleotidů v lékařských aplikacích, pracujících na principu kvantové metody detekce. Miloš Nesládek October, 2012
Martin Golan MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Martin Pisca FJFI ČVUT Modelování termomechanických vlastností kompozitů a struktur s prvky ze slitin s tvarovou pamětí Miroslav Karlík October, 2009 Wednesday, March 30, 2011
Michal Gulka FBMI ČVUT Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond Miloš Nesládek October, 2013 Wednesday, May 24, 2017
Michal Rameš FJFI ČVUT Ramanovská spektroskopie na supravodičích Oleg Heczko April, 2015 Monday, April 22, 2019
Michal Svatuška MFF UK Tenké vrstvy slitiny NiTi David Vokoun October, 2007

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Klára Hiřmanová FEL ČVUT Korozní únava pletených NiTi stentů Petr Šittner January, 2013 Tuesday, December 31, 2013
Klaudia Horváth xx xx Jan Pilch April, 2012 Tuesday, December 31, 2013
Kristýna Onderková MFF UK xx Jaromír Kopeček September, 2016 Saturday, December 31, 2016
Loic Robin ESSTIN, France xxx Luděk Heller February, 2009 Thursday, July 16, 2009
Marc Stora IFMA Monitoring tensile fatigue of superelastic NiTi wire in liquids by electrochemical potential Jan Racek October, 2014 Saturday, February 14, 2015
Marie Pierre - Jean ENSIETA, France xxx Luděk Heller April, 2010 Friday, August 27, 2010
Martin Dudr FJFI ČVUT Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce Luděk Heller March, 2015
Maxime Anstett IFMA, France xx Luděk Heller September, 2010 Friday, January 14, 2011
Maxime De Zaeytydt IFMA, France xx Jan Racek April, 2015
Ondřej Tyc FJFI ČVUT Studium vlastností tenkých kovových vláken vyrobených ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2012

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.