You are here

Projetcs

Current National Projects (13)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid To
Ferroic Multifunctionalities - Ferrmion

The FerrMion project focusses on the research and applications of ferroic materials such as ferroelastics and multiferroics, most of which are metallic materials (shape memory alloys and magnetic martensites) to be carried out through a wide spectrum of scientific fields.

L. Heller, P. Sittner, J. Capek January, 2024 June, 2028
Tailoring strain heterogeneity on macro- and micro-scales in NiTi shape memory alloys by transformation-induced plasticity

Tailoring strain heterogeneity on macro- and micro-scales in NiTi shape memory alloys by transformation-induced plasticity.

P. Šittner January, 2022 December, 2024
Strain compatibility issues in mechanically driven martensitic transformations in shape memory alloy polycrystals

Experimentally and theoretically supported description of the link between microstructure parameters and cooperative deformation processes related to the stress-induced martensitic transformation constrained by grain interactions in polycrystalline shape memory alloys.

L. Heller April, 2022 December, 2024
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění

MV/TAČR VI04000090, zakázka 181300

Vincent Mortet January, 2021 December, 2022
Akademická prémie - Praemium Academiae

zakázka 185180

Petr Šittner January, 2021 December, 2026
Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio) senzorické aplikace

GAČR 21-12994J, zakázka 181010
 

Ivo Stachiv January, 2021 December, 2023
Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami

GAČR 20-05903S, zakázka 181070

Pavel Lejček January, 2020 December, 2022
Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem

GAČR 20-03187S, zakázka 181040

Andrew Taylor January, 2020 December, 2022
Základní prvky diamantové výkonové elektroniky

GAČR 20-11140S, zakázka 181050

Vincent Mortet January, 2020 December, 2022
Mobility Taiwan

MOST-20-11, zakázka 181030

David Vokoun January, 2020 December, 2021

Pages


Projetcs

Past National Projects (32)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid To
Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusova nebo iontového svazku v malém meřítku.

GAČR, 17-05360S

David Vokoun January, 2017 December, 2019
Parametrická reprezentace a stochasticke 3D modelovaní mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů

GAČR, 17-00393J

Jaromír Kopeček January, 2017 December, 2019
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním

GAČR, 17-07559S

Jaromír Kopeček January, 2017 December, 2019
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů

GAČR, 17-15319S

Andrew Taylor January, 2017 December, 2019
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin

GAČR, 17-0062S

Oleg Heczko January, 2017 December, 2019
Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody

MPO TRIO, FV10312

Vincent Mortet October, 2016 December, 2019
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí

GAČR 17-05259S

Vincent Mortet January, 2017 December, 2019
Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře

Dílčí projekt GAMA ADE2-TG02010056

Vincent Mortet May, 2016 December, 2019
Centrum Funkčních materiálů pro Bioaplikace FUN-BIO, program Praha -Konkurenceschopnost

Centrum Funkčních materiálů pro Bioaplikace FUN-BIO

P. Sittner March, 2013 December, 2019
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování

GAČR, 16-00043S

Petr Šittner January, 2016 December, 2018

Pages

Past International Projects (11)

Name Description Garant Case Refernce Valid From Valid To
ESA

Shape Memory Coupling for Connecting Pipes,  ESA, Artes project

Luděk Heller Shape Memory Coupling for Connecting Pipes July, 2017 July, 2018
Carbon-SMA hybrid composites for impact resistant structural applications CSIR-ASCR collaboration project India-CR, AV CR, 2012-14 P. Šittner January, 2012 December, 2014
The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value System 2011-13 P. Šittner SMARTNETS February, 2011 February, 2013
Basic studies on NiTi Shape Memory Wires to realize High Frequency Actuators Collaboration project India-CR AV CR, 2009-11 P. Šittner January, 2009 December, 2011
Integrated Wind Turbine Design N-019945, , 2006-10 P. Šittner UpWind March, 2006 February, 2011
Tools for modeling, design and control of smart structural systems based on shape memory alloys: Material algoritms, Finite Element methods, Experiments project S3T ESF EUROCORES, 2006-9 P. Šittner Mafesma January, 2006 September, 2010
Development and study of a new class of shape memory releasable fasteners MIRG-CT-2007-046559, 2007-9 D. Vokoun Cerinka January, 2007 December, 2009
Multifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME Interoperation Across high added VALue SectOrs for knowledge based product service creation NMP2-CT-2005-515813, 2004-9 P. Šittner Avalon February, 2004 February, 2009
Development of a superelastic material that enables its cost effective application in highly compliant compression hosiery for over 18 millions European citizens suffering from Chronic Venus Insufficiency NMP2-CT-2005-515813, 2006-8 P. Šittner Loose & Tight May, 2006 June, 2008
Eco-efficient and High Productive Stone Processing by Multifunctional Materials COLL-CT-2005-516417-1, 2005-8 P. Šittner Pro-Stone February, 2005 February, 2008

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.