You are here

Projekty

Současné mezinárodní projekty (1)

Skupina Název Popis Garant Referenční případ Platný od Platný do
FMC ESA

Shape Memory Coupling for Connecting Pipes,  ESA, Artes project

Luděk Heller Shape Memory Coupling for Connecting Pipes July, 2017 July, 2018

Současné projekty (17)

Skupina Název Popis Garant Referenční případ Platný od Platný do
MNB Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace

GAČR 19-09784Y

Petr Ashcheulov January, 2019 December, 2021
MNB Nanouhlíkové kompozitní materiály pro konverze, ukládání energie a jedernou energetiku

INTER-COST, LTC17083

František Fendrych January, 2017 December, 2020
FMC Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusova nebo iontového svazku v malém meřítku.

GAČR, 17-05360S

David Vokoun January, 2017 December, 2019
MCM Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými vlastnostmi

GAČR, 18-06110S

Jarosalv Čapek January, 2018 December, 2020
FMC Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

GAČR, 18-03834S

Petr Šittner January, 2018 December, 2020
FMC Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování

GAČR, 16-00043S

Petr Šittner January, 2016 December, 2018
FMC Parametrická reprezentace a stochasticke 3D modelovaní mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů

GAČR, 17-00393J

Jaromír Kopeček January, 2017 December, 2019
FMC Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním

GAČR, 17-07559S

Jaromír Kopeček January, 2017 December, 2019
MNB Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů

GAČR, 17-15319S

Andrew Taylor January, 2017 December, 2019
MNB Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody

MPO TRIO, FV10312

Vincent Mortet October, 2016 December, 2019

Pages


Projekty

Minulé projekty (21)

Skupina Název Popis Garant Referenční případ Platný od Platný do
MSM Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin

GAČR, 17-0062S

Oleg Heczko January, 2017 December, 2019
MSM Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů

Project no. 14-36566G of the Czech Science Foundation

M. Janeček, I. Tomáš, O. Heczko January, 2014 December, 2018
MNB Chování dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli a jeho aplikace

Projekt MOBILITY MŠMT 7AMB16FROO4 ČR - FR  (institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji) 

Vincent Mortet January, 2016 December, 2017
MNB Study of interfacial charge transfer process on boron and phosphorus doped diamond in contact with electrolyte solution

GAČR 13-31783S

Vincent Mortet January, 2013 December, 2017
FMC Micromechanical resonators with intentionally changeable physical and mechanical properties applicable in various biomaterials and physical sensors

GAČR 15-13174J

I. Stachiv January, 2015 December, 2017
MSM Nové materiály pro magneto-optické aplikace

Project no. 13-30397S of the Czech Science Foundation

J. Hamrle, J. Lančok, O. Heczko January, 2014 December, 2017
MSM Velmi vysoká pohyblivost hranice dvojčatění – základní podmínka pro jev magnetické tvarové paměti

Project no. 15-00262S of the Czech Science Foundation

O. Heczko January, 2015 December, 2017
MNB Silicon photoelectrodes protection by nanocrystalline diamond for water splitting

program MSM AV ČR, MSM100101602

Petr Ashcheulov October, 2016 March, 2017
FMC Experimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětí

Experimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětí

P.Sittner January, 2014 December, 2016
PPB Pokročilé materiály pro fotovoltaiku: substituované Ftalocyaninové Organokomplexy

14-10279S GAČR

x January, 2014 December, 2016

Pages

Minulé mezinárodní projekty (10)

Skupina Název Popis Garant Referenční případ Platný od Platný do
FMC Carbon-SMA hybrid composites for impact resistant structural applications CSIR-ASCR collaboration project India-CR, AV CR, 2012-14 P. Šittner January, 2012 December, 2014
FMC The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value System 2011-13 P. Šittner SMARTNETS February, 2011 February, 2013
FMC Basic studies on NiTi Shape Memory Wires to realize High Frequency Actuators Collaboration project India-CR AV CR, 2009-11 P. Šittner January, 2009 December, 2011
FMC Integrated Wind Turbine Design N-019945, , 2006-10 P. Šittner UpWind March, 2006 February, 2011
FMC Tools for modeling, design and control of smart structural systems based on shape memory alloys: Material algoritms, Finite Element methods, Experiments project S3T ESF EUROCORES, 2006-9 P. Šittner Mafesma January, 2006 September, 2010
FMC Development and study of a new class of shape memory releasable fasteners MIRG-CT-2007-046559, 2007-9 D. Vokoun Cerinka January, 2007 December, 2009
FMC Multifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME Interoperation Across high added VALue SectOrs for knowledge based product service creation NMP2-CT-2005-515813, 2004-9 P. Šittner Avalon February, 2004 February, 2009
FMC Development of a superelastic material that enables its cost effective application in highly compliant compression hosiery for over 18 millions European citizens suffering from Chronic Venus Insufficiency NMP2-CT-2005-515813, 2006-8 P. Šittner Loose & Tight May, 2006 June, 2008
FMC Eco-efficient and High Productive Stone Processing by Multifunctional Materials COLL-CT-2005-516417-1, 2005-8 P. Šittner Pro-Stone February, 2005 February, 2008
FMC Multi-scale modelling and characterisation for phase transformations in advanced materials MRTN-CT-2004-505226, 2004-8 P. Šittner M-C RTN Multimat February, 2004 February, 2008

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.