FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály. 

Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny FMC, MNB a MCM

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách.

V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmení Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Recent Key Results

Xiaohui Bian's first article, as a member of FMC group, was published in high impacted journal  Applied Materials Today . It focuses analysis of  texture evolution during the tensile deformation of martensite in nanocrystalline NiTi in terms of activated deformation mechanisms

Simona Baluchova is a first author of an interesting article of the group MNB  recently published in high IF journal Analytica Chimica Acta.

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Administration

News

Department seminar on Thursday August 11th, 14.00 in lecture room 117

Yuchen Chen

Department seminar on Thursday July 28th, 14.00 in lecture room 117

Elizaveta Iaparova

Presentation of Mohamed Bouras "Ohmic contacts on ultra-lightly phosphorus doped (100) diamond"

Presentation of Marcus Young "Insights on Processing and Characterization of NiTi-based High Temperature Shape Memory Alloys"

Presentation of Oliver Wiliams and Soumen Mandal from Cardiff University, School of Physics and Astronomy, Condensed Matter and Photonics G

Icomat 2022 is over.

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.