FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály. 

Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny , laboratoř skanovací elektronové mikroskopie a moderní mechanické dílny

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách. V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmení Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Zaměstnanci oddělení

Výzkumné skupiny

Experimentální zařízení pro skanovaci elektronovou mikroskopii TESCAN FERA 3 a mikroskopii atomárních sil  AFM  Bruker Dimension ICON , která jsou jsou součástí Laboratoře FUNBIO-SAFMAT, poskytují služby vědeckým týmům FZU v oboru analýzy mikrostruktury a chemického složení materiálů a charakterizace povrchů.

Recent Key Results

Recoverability of strains in spite of large plastic deformation in NiTi:   Y. Chen, O. Tyc, L.Kadeřávek, O. Molnárová, L. Heller, P. Šittner, Recoverability of large strains and deformation twinning in martensite during tensile deformation of NiTi shape memory alloy, Acta Materialia 180 (2019) 243-259 FREE link

Long superelastic plateaus in NiTi: Y. Chen, O. Tyc, L. Kadeřávek, O. Molnárová, L. Heller, P. Šittner, Temperature and microstructure dependence of localized tensile deformation of superelastic NiTi wires, Materials & Design 174 (2019) 107797  https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.107797
Modeling grain boundary segregation : P. Lejček and S. Hofmann, Modeling grain boundary segregation by prediction of all the necessary parameters, Acta Materialia 170 (2019)  253-267, https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.03.037  253-267  

Experiments and theory focusing unrecoverable cubic to monoclinic martensitic transformation in NiTi at high temperatures:  L. Heller, P.Šittner, P.Sedlák, H.Seiner, O.Tyc, L.Kadeřávek, P.Sedmák, M.Vronka Beyond the strain recoverability of martensitic transformation in NiTi  International Journal of Plasticity 116, (2019),232-264, Free link,  DOI :https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2019.01.007

Corrosion-Resistant Anode made Using Nanocrystalline Boron-Doped Diamond:  Petr Ashcheulov, Andrew TaylorVincent Mortet, Aleš Poruba, Florian Le Formal,Hana Krýsová, Mariana Klementová, Pavel Hubík, Jaromír Kopeček, Jan Lorinčík, Jun-Ho Yum, Irena Kratochvílová, Ladislav Kavan, and Kevin Sivula Nanocrystalline Boron-Doped Diamond as a Corrosion-Resistant
Anode for Water Oxidation via Si Photoelectrodes
, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, DOI: 10.1021/acsami.8b08714 

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Administration

News

On September 21, 2018 Orsolya Molnarova succesfully defended her

Special Issue of the journal  Materials, an open access journal by MDPI (Impac

Diamond and Diamond-Like Carbon: Next-Generation Electrodes for Electroanalysis

Maruska Krecmarova completed her PhD in July 2018, congratulations and best wishes.

On January 30, Eduardo Alarcon defended his Czech-French PhD thesis in Brest, France , congratulations.

NiTi20Hf shape memory alloy was used in the actuation system for the rotating wingtips in the test flight series of the Spanwise Adaptive Wing proj

On January 16 2018, Pavel Sedmak completed his PhD at FJFI CVUT.. Congratulations

Seminar of the Department of Functional Materials

 

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.