FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály. 

Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny FMC, MNB a MCM

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách.

V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmení Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Recent Key Results

When exposed to high stress at high temperatures, the monoclinic B19' martensite in NiTi shape memory alloy transforms locally to long period modulated structure

Modulated martensite in NiTi shape memory alloy exposed to high stress at high temperatures

An article in High IF journal  Chemical Engineering Journal by P. Ashcheulov focusses electrochemical properties of  thin-layer diamond electrodes prepaged by CVD synthesis.

Surface morphology-assisted electrochemical conversion of carbon dioxide to formic acid via nanocrystalline boron-doped diamond electrodes

New deformation mechanism of plastic deformation of monoclinic B19' martensite in NiTi was introduced in two recent articles of the FMC group published in journals Acta Materialia and International Journal of Plasticity

Experiment:  Plastic deformation of B19’ monoclinic martensite in NiTi shape memory alloys: HRTEM analysis of interfaces in martensite variant microstructures

Model:  Kwinking as the plastic forming mechanism of B19 NiTi martensite

Congratulation to excellent article by I. Kuhne from SNF group Homochiral Mn3+ Spin-Crossover Complexes: A Structural and Spectroscopic Study

 

Congratulations to an excellent article published in high impacted journal Bioactive Materials by J. Pinc and colleagues from 4 FZU departments.

A detailed mechanism of degradation behaviour of biodegradable as-ECAPed Zn-0.8Mg-0.2Sr with emphasis on localized corrosion attack

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.