FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály. 

Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny , laboratoř skanovací elektronové mikroskopie a moderní mechanické dílny

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách. V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmení Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Zaměstnanci oddělení

Výzkumné skupiny

Experimentální zařízení pro skanovaci elektronovou mikroskopii TESCAN FERA 3 a mikroskopii atomárních sil  AFM  Bruker Dimension ICON , která jsou jsou součástí Laboratoře FUNBIO-SAFMAT, poskytují služby vědeckým týmům FZU v oboru analýzy mikrostruktury a chemického složení materiálů a charakterizace povrchů.

Recent Key Results

Shape Memory and Superelasticity 2019 Editor’s Choice Selections

Two articles from the Department:  Tensile Deformation of Superelastic NiTi Wires in Wide Temperature and Microstructure Ranges and B2 ⇒ B19′ ⇒ B2T Martensitic Transformation as a Mechanism of Plastic Deformation of NiTi were  selected by the editors of Shape memory and Superelasticity journal to belong among the top 6 articles of the year 2019 and awarded free online access.

First report of transparent conductive boron-doped diamond electrodes fabrication at low temperatures published  by P. Ashcheulov et al. in Applied Materials Today

Low temperature synthesis of transparent conductive boron doped diamond films for optoelectronic applications: Role of hydrogen on the electrical properties

Grain morphology reconstruction of crystalline materials from Laue three-dimensional neutron diffraction tomography by Stavros Samothrakitis, Camilla Laresen et al. Scientific Reports (2020) 10:3724

Deformation twinning in martensite affecting functional behavior of NiTi shape memory alloys  P. Šittner, O. Molnárová, L. Kadeřávek, O. Tyc,  L. Heller, Materialia 9 (2020)100506  FREE Link

 

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Administration

News

Special Department seminar in Battistova cihelna in Dáblice,

On September 21, 2018 Orsolya Molnarova succesfully defended her

Special Issue of the journal  Materials, an open access journal by MDPI (Impac

Diamond and Diamond-Like Carbon: Next-Generation Electrodes for Electroanalysis

Maruska Krecmarova completed her PhD in July 2018, congratulations and best wishes.

On January 30, Eduardo Alarcon defended his Czech-French PhD thesis in Brest, France , congratulations.

NiTi20Hf shape memory alloy was used in the actuation system for the rotating wingtips in the test flight series of the Spanwise Adaptive Wing proj

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.