FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály. 

Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny FMC, MNB a MCM

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách.

V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmení Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Recent Key Results

Shape Memory and Superelasticity 2019 Editor’s Choice Selections

Two articles from the Department:  Tensile Deformation of Superelastic NiTi Wires in Wide Temperature and Microstructure Ranges and B2 ⇒ B19′ ⇒ B2T Martensitic Transformation as a Mechanism of Plastic Deformation of NiTi were  selected by the editors of Shape memory and Superelasticity journal to belong among the top 6 articles of the year 2019 and awarded free online access.

First report of transparent conductive boron-doped diamond electrodes fabrication at low temperatures published  by P. Ashcheulov et al. in Applied Materials Today

Low temperature synthesis of transparent conductive boron doped diamond films for optoelectronic applications: Role of hydrogen on the electrical properties

Grain morphology reconstruction of crystalline materials from Laue three-dimensional neutron diffraction tomography by Stavros Samothrakitis, Camilla Laresen et al. Scientific Reports (2020) 10:3724

Deformation twinning in martensite affecting functional behavior of NiTi shape memory alloys  P. Šittner, O. Molnárová, L. Kadeřávek, O. Tyc,  L. Heller, Materialia 9 (2020)100506  FREE Link

 

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.