FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály.  Odělení prošlo od roku 2009 významným vývojem.Tři výzkumné skupiny aktivní v oborech multiferroických materiálů, biofyziky a magnetických nanosystémů, které v oddělení vznikly, postupně odešly do jiných útvarů FZÚ  před koncem roku 2018. Nová výzkumná skupina zabývající se materiály s řízenou mikrostrukturou přešla do oddělení v roce 2017 a v současnosti se rychle rozvíjí. Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny , laboratoř skanovací elektronové mikroskopie a moderní mechanické dílny

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách. V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Výzkum v oddělení byl vždy významně orientován na technické aplikace získaných poznatků.

Recent Key Results

Nanosegregation and embrittlement at interfaces: P. Lejček, M. Šob, V. Paidar: Interfacial segregation and grain boundary embrittlement: An overview and critical assessment of experimental data and calculated resultsProgress in Materials Science 87 (2017) 83–139. 

Localized deformation of NiTi by 3D-XRD:    P. Sedmák, J. Pilch, L.Heller, J. Kopeček, J. Wright, P. Sedlák, M. Frost, P. Šittner, Grain-resolved analysis of localized deformation in nickel-titanium wire under tensile load, Science 353, 559-562 (2016)  FREE link, See also Special Topics

Nanodiamonds for sensing and imaging in biology:  V.Petráková et al, Imaging of transfection and intracellular release of intact, non-labeled DNA using fluorescent nanodiamonds, Nanoscale, 8, 12002-12012 (2016);  J.Havlík, M.Gulka,V.Petráková, M. Krečmarová et al  , Benchtop Fluorination of Fluorescent Nanodiamonds on a Preparative Scale: Toward Unusually Hydrophilic Bright Particles, Advanced functional Materials, 26 4134-4143 (2016);  V.Petráková et al,Charge-sensitive fluorescent nanosensors created from nanodiamonds , Nanoscale 7 , 12307 – 12311(2015),  V.Petráková et al Boosting nanodiamond fluorescence: towards development of brighter probes, Nanoscale 2013 Apr;5(8):3208-11; 

Functional textiles with NiTi shape memory alloy filaments:  L. Heller, NiTi textile technology;  J Seibold, E Müller, K Volenec, P Sittner, L Heller, J Pilch  Medical Device (2016) US 09216100;    J. Pilch, P.Sittner, Method of heat treatment .. US20120018413 A1;    J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller Pressure and/or force sensor (2015): Patent No. 304873

Diamond layer protecting zirconium cladding in nuclear reactors:   P. Ashcheulov, R. Škoda, J. Škarohlíd, A. Taylor, F. Fendrych, I.Kratochvílová, Layer Protecting the Surface of Zirconium Used in Nuclear Reactors Recent Pat. Nanotechnology 10,  59 - 65(2016) See also related patent

Zaměstnanci oddělení

Výzkumné skupiny

Experimentální zařízení pro skanovaci elektronovou mikroskopii TESCAN FERA 3 a mikroskopii atomárních sil  AFM  Bruker Dimension ICON , která jsou jsou součástí Laboratoře FUNBIO-SAFMAT, poskytují služby vědeckým týmům FZU v oboru analýzy mikrostruktury a chemického složení materiálů a charakterizace povrchů.

Speciální témata:

Publikace

Patenty

Projekty

Studenti

Výzkumná témata

Experimentální vybavení

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmení Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Administration

News

On January 30, Eduardo Alarcon defended his Czech-French PhD thesis in Brest, France , congratulations.

NiTi20Hf shape memory alloy was used in the actuation system for the rotating wingtips in the test flight series of the Spanwise Adaptive Wing proj

On January 16 2018, Pavel Sedmak completed his PhD at FJFI CVUT.. Congratulations

Seminar of the Department of Functional Materials

 

Investigation of deformation processes in shape memory alloys by 3D x-ray diffraction and x-ray microscopy

The MSM research group headed by Oleg Heczko left the Department of Functional Materials on September 1th  2017. O.

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.