You are here

Funkční technické materiály

Přestože je pojem Funkční materiály je v současnosti velmi často používaný, není jeho význam v češtině zcela jasný a často bývá redukován na funkční textilní materiály. Ve skutečnosti se jedná o prudce rostoucí obor pokročilých materiálů a kompozitů, jejichž některé vlastnosti (tvar, elektrická vodivost, mechanické vlastnosti, barva apod.)přirozeným způsobem reagují na vnější podněty (tepelné, elektrické, mechanické, světlo, aj.). To je možné doložit na řadě příkladů počínaje magnetickými materiály v záznamových médiích, přes magneto či elektrostrikční materiály pro senzory a aktuátory, fázově transformující materiály, slitiny s tvarovou pamětí až po moderní funkční povlaky a tenké vrstvy.

Předmětem výzkumné práce v Odděleni funkčních materiálů jsou především materiály a kompozity schopné vyvolávat mechanický pohyb v moderních technických zařízeních velikosti mikrometrů až metrů na základě fyzikálních principů v nich přirozeně obsažených. Jedná se tedy především o funkční technické materiály které jsou využívány, na rozdíl od konstrukčních materiálů používaných pro své mechanické vlastnosti, pro své jedinečné funkce přirozeně v nich existující nebo uměle vytvořené. Příkladem mohou být tepelně aktivované slitiny s tvarovou pamětí, magnetickým polem aktivované krystaly či elektroaktivní polymery.

WWW odkazy na funkční technické materiály

WWW odkazy na spolupracující laboratoře

Laboratoire 3S-R

SmartLab Texas AM

LUM IT ASCR

NPI ASCR

ID22 (dříve ID31) v ESRF

NASA Glen RC Advance Metallic Division

Ella-CS

NAL Bangalore

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.