You are here

Projects MNB

Current National Projects (4)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid To
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění

MV/TAČR VI04000090, zakázka 181300

Vincent Mortet January, 2021 December, 2022
Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace

GAČR 19-09784Y, zakázka 181120

Petr Ashcheulov January, 2019 December, 2021
Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem

GAČR 20-03187S, zakázka 181040

Andrew Taylor January, 2020 December, 2022
Základní prvky diamantové výkonové elektroniky

GAČR 20-11140S, zakázka 181050

Vincent Mortet January, 2020 December, 2022

Past National Projects (7)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid To
Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody

MPO TRIO, FV10312

Vincent Mortet October, 2016 December, 2019
Chování dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli a jeho aplikace

Projekt MOBILITY MŠMT 7AMB16FROO4 ČR - FR  (institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji) 

Vincent Mortet January, 2016 December, 2017
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů

GAČR, 17-15319S

Andrew Taylor January, 2017 December, 2019
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí

GAČR 17-05259S

Vincent Mortet January, 2017 December, 2019
Silicon photoelectrodes protection by nanocrystalline diamond for water splitting

program MSM AV ČR, MSM100101602

Petr Ashcheulov October, 2016 March, 2017
Study of interfacial charge transfer process on boron and phosphorus doped diamond in contact with electrolyte solution

GAČR 13-31783S

Vincent Mortet January, 2013 December, 2017
Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře

Dílčí projekt GAMA ADE2-TG02010056

Vincent Mortet May, 2016 December, 2019

MNB Quick Links

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.