You are here

Services MNB

Services (2)

Research Group Service Garant Reference
MNB Příprava tenkých nanodiamantových vrstev a povlaků v CVD plasma reaktorech na obecné zakřivené 3D povrchy při nízkých teplotách (na sklo, CMOS, plasty, kovy.) A. Taylor
MNB Výzkum a vývoj technologií nanášení nanodiamantových vrstev pro průmyslové aplikace využívajících unikátních vlastností diamantu (tvrdost, biokompatibilita, široké optická propustnost, elektrochemické vlastnosti). Příklady technických aplikací - ochrann A. Taylor

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.