You are here

Studenti MNB

Současní PhD Studenti (3)

Jméno Příjmení Univerzita Téma Školitel Začátek studia
Lucie Drbohlavová FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Nicolas Lambert Czech Technical Univ Electrical properties of doped diamond in high electric field Vincent Mortet February, 2018
Jarosalv Otta VŠCHT Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů Jan Vlček October, 2018

Minulí PhD Studenti (8)

Jméno Příjmenísort descending Univerzita Téma Školitel Začátek studia Datum obhajoby
Jakub Brož FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011
Michal Gulka FBMI ČVUT Transportní a magnetické vlastnosti vysokoteplotních supravodičů Miloš Nesládek October, 2013 Wednesday, May 24, 2017
Pavel Hozák VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016 Tuesday, October 18, 2016
Marie Krečmarová FBMI ČVUT Příprava tenkovrstvých diamantových biosenzorů pro detekci oligonukleotidů v lékařských aplikacích, pracujících na principu kvantové metody detekce. Miloš Nesládek October, 2012
Václav Petrák FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga Miloš Nesládek October, 2010
Vladimíra Petráková FBMI ČVUT Modifikace povrchového ukončení a funkcionalizace nanodiamantových částic pro studium pronikání částic do buněk a pro detekci buněčných procesů Miloš Nesládek November, 2009 Wednesday, August 31, 2011
Miloš Stefanovič FBMI ČVUT .......... projekt FP7 ITN MATCON Miloš Nesládek January, 2011 Saturday, December 31, 2011
Jan Vlček VŠCHT Fa chemická Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors František Fendrych October, 2009 Friday, June 20, 2014

Minulí bakaláři a diplomanti (1)

Jméno Příjmení Univerzita Téma Školitel Začátek studia Datum obhajoby
Romano Rendance Uni Hasselt ERASMUS Student Miloš Nesládek ? January, 2011 Thursday, June 30, 2011

MNB Rychlé odkazy

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.