You are here

Výzkumná skupina Materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní

Výzkum skupiny Materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní je zaměřen na přípravu, funkcionalizaci a charakterizaci uhlíkových materiálů. Z uhlíkových materiálů se soustředíme převážně na různé formy diamantu: nano a mikrokrystalické diamantové vrstvy, nanodiamantové částice, monokrystalické diamanty. Diamant připravujeme v čisté formě - bez úmyslně dodaných příměsí, i dopovaný.

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.