You are here

Výzkumná skupina Funkční materiály a kompozity Content

Vedle konvenčních experimentálních metod studia funkčních technických materiálů jako je termomechanická úprava vlastností, termomechanické zkoušky, fyzikální metody studia vlastností se zabýváme vývojem nových metod in-situ studia deformačních procesů v technických materiálech jako například in-situ rtg. a neutronová difrakce, in-situ elektronová mikroskopie v TEM a SEM in-situ elektrická rezistometrie nebo DIC během termomechanických zkoušek

V oblasti teorie se pracovníci skupiny zabývají vývojem termomechanických modelů slitin s tvarovou pamětí a jejich využitím k simulacím a designu NiTi struktur a kompozitů pro technické aplikace.

Výzkumné aktivity skupiny byly vždy, vedle převažujícího základního fyzikálního výzkumu, částečně zaměřeny na vývoj technických aplikací funkčních materiálů, struktur a kompozitů.

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.