You are here

Experimentální zařízení FMC

Termomechanické zkoušky

 • Deformační mechanický stroj INSTRON 1362 s temperační komorou (100N - 100kN, -50C to +150C)
 • Servohydraulický deformační stroj INSTRON 8872 s temperační komorou INSTRON (100N - 25kN, -100C to +550C, <100Hz)
 • Deformační mechanický stroj Walter&bai pro testování drátů s tvarovou pamětí (100N,500N,5kN, 2000 mm/min) s temperační komorou z Peltierových článků (-35C to +180C) s video extenzometrem a integrovanou rezistometrií
 • Malé deformační vlastní konstrukce stroje pro in-situ experimenty na tenkých vláknech s tvarovou pamětí
 • Deformační stroj vlastní konstrukce pro in-situ inspekci NiTi textilií složený ze skenovací hlavy a dvouosého deformačního stroje. Skenovací hlava je osazena optickou CCD a infrared kamerou a 2D laserového profilometru.
 • VIC-3D systém pro měření  deformace pomocí korelace obrazu
 • Membránový inflační tester vlastní konstrukce, zatěžování stlačeným vzduchem (max. 5 bar), průměr apertury ~100 mm
 • Optická pec vlastní konstrukce sestávají se ze čtyř obdelníkových parabolických reflektorů a 2 kW zdroje infračerveného záření

Materiálová charakterizace

 • Optický mikroskop OPTON s Nomarským kontrastem a obrazový analyzátor LUCIA
 • Infrakamera FLIR A40M
 • Kalorimetr - Linkam DSC 600

Tepelné zpracování slitin a růst monokrystalů

 • Bridgman technika růstu krystalů, pec Granat ((IKAN, Russia), vakuum (10-3 Pa)
 • Pece pro žíhaní, termomechanické zpracovaní slitin s tvarovou pamětí a další tepelná zpracování ve vzduchu, vakuu či ochranné atmosféře

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.