You are here

Služby FMC

Služby (5)

Služba Garant Reference
Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, SEM,AFM, synchrotronové a neutronové difrakce. P. Šittner
Návrh, simulace a zkoušení funkčních textilií s vlákny NiTi pro aplikace v lékařské technice, dopravě, stavebnictví, aj. L.Heller
Návrh, simulace, zkoušení a vývoj superelastických prvků NiTi pro mikroinvazivní postupy a lékařské implantáty. L.heller
Termomechanické zkoušky materiálů (statické, dynamické, únava, tah, tlak, krut, ohyb, biaxial tah, -100°C- +500°C, v kapalném a plynné prostředí). L.Heller
Zkoušení, charakterizace a vývoj funkčních materiálů a kompozitů (aktuátory, sensory, aktivní tlumící prvky) pro technické aplikace. L. Heller

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.