You are here

Výzkumná skupina Materiály s řízenou mikrostrukturou

Výzkum skupiny Materiálů s řízenou mikrostrukturou je zaměřen na přípravu, charakterizaci a teorii širokého spektra strukturních kovových materiálů – od monokrystalů přes orientované bi-a trikrystaly až po materiály s mikro- či nanokrystalickou strukturou. Určení základních vlastností jednotlivých plně definovaných hranic zrn a trojných styků v bikrystalech a trikrystalech a stanovení jejich anizotropie umožňuje pochopit kolektivní chování zrn, jejich hranic a styků v multikrystalických strukturách.

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.