You are here

Projetcs

Current National Projects (13)

Name Description Garantsort descending Case Reference Valid From Valid To
Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem

GAČR 20-03187S, zakázka 181040

Andrew Taylor January, 2020 December, 2022
Mobility Taiwan

MOST-20-11, zakázka 181030

David Vokoun January, 2020 December, 2021
Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio) senzorické aplikace

GAČR 21-12994J, zakázka 181010
 

Ivo Stachiv January, 2021 December, 2023
Strain compatibility issues in mechanically driven martensitic transformations in shape memory alloy polycrystals

Experimentally and theoretically supported description of the link between microstructure parameters and cooperative deformation processes related to the stress-induced martensitic transformation constrained by grain interactions in polycrystalline shape memory alloys.

L. Heller April, 2022 December, 2024
Ferroic Multifunctionalities - Ferrmion

The FerrMion project focusses on the research and applications of ferroic materials such as ferroelastics and multiferroics, most of which are metallic materials (shape memory alloys and magnetic martensites) to be carried out through a wide spectrum of scientific fields.

L. Heller, P. Sittner, J. Capek January, 2024 June, 2028
Tailoring strain heterogeneity on macro- and micro-scales in NiTi shape memory alloys by transformation-induced plasticity

Tailoring strain heterogeneity on macro- and micro-scales in NiTi shape memory alloys by transformation-induced plasticity.

P. Šittner January, 2022 December, 2024
Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami

GAČR 20-05903S, zakázka 181070

Pavel Lejček January, 2020 December, 2022
Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace

GAČR 19-09784Y, zakázka 181120

Petr Ashcheulov January, 2019 December, 2021
Akademická prémie - Praemium Academiae

zakázka 185180

Petr Šittner January, 2021 December, 2026
Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

GAČR, 18-03834S, zakázka 181740

Petr Šittner January, 2018 June, 2021

Pages


Projetcs

Past National Projects (32)

Name Description Garantsort descending Case Reference Valid From Valid To
Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů

GAČR, 17-15319S

Andrew Taylor January, 2017 December, 2019
Modeling and fabrication of smart actuators Collaboration project Taiwan-CR AV CR, 2009-10 D. Vokoun January, 2009 December, 2010
Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusova nebo iontového svazku v malém meřítku.

GAČR, 17-05360S

David Vokoun January, 2017 December, 2019
Micromechanical resonators with intentionally changeable physical and mechanical properties applicable in various biomaterials and physical sensors

GAČR 15-13174J

I. Stachiv January, 2015 December, 2017
Nové materiály pro magneto-optické aplikace

Project no. 13-30397S of the Czech Science Foundation

J. Hamrle, J. Lančok, O. Heczko January, 2014 December, 2017
Mechanical properties of functional layers of submicrom thickness

Project no. 101/09/0702 of the Czech Science Foundation

J. Kopeček January, 2009 December, 2014
Calibration of a crystal plasticity based model using monocrystal samples

Project MŠMT, MEB 090909, program KONTAKT 6039/2008-32

J. Kopeček January, 2009 December, 2010
Development of inovative orientation assistance tools for sightless 2010-13 J. Pilch February, 2010 February, 2013
Optimization of microstructure and properties of shape memory alloy filaments by controlling recovery processes during heat treatment by short pulse electric current Postdoctoral project, GAČR P108/12/P111, 2012-14 J. Pilch February, 2012 February, 2014
Parametrická reprezentace a stochasticke 3D modelovaní mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů

GAČR, 17-00393J

Jaromír Kopeček January, 2017 December, 2019

Pages

Past International Projects (11)

Name Description Garantsort descending Case Refernce Valid From Valid To
Development and study of a new class of shape memory releasable fasteners MIRG-CT-2007-046559, 2007-9 D. Vokoun Cerinka January, 2007 December, 2009
ESA

Shape Memory Coupling for Connecting Pipes,  ESA, Artes project

Luděk Heller Shape Memory Coupling for Connecting Pipes July, 2017 July, 2018
Basic studies on NiTi Shape Memory Wires to realize High Frequency Actuators Collaboration project India-CR AV CR, 2009-11 P. Šittner January, 2009 December, 2011
Development of a superelastic material that enables its cost effective application in highly compliant compression hosiery for over 18 millions European citizens suffering from Chronic Venus Insufficiency NMP2-CT-2005-515813, 2006-8 P. Šittner Loose & Tight May, 2006 June, 2008
Integrated Wind Turbine Design N-019945, , 2006-10 P. Šittner UpWind March, 2006 February, 2011
Carbon-SMA hybrid composites for impact resistant structural applications CSIR-ASCR collaboration project India-CR, AV CR, 2012-14 P. Šittner January, 2012 December, 2014
Eco-efficient and High Productive Stone Processing by Multifunctional Materials COLL-CT-2005-516417-1, 2005-8 P. Šittner Pro-Stone February, 2005 February, 2008
Multi-scale modelling and characterisation for phase transformations in advanced materials MRTN-CT-2004-505226, 2004-8 P. Šittner M-C RTN Multimat February, 2004 February, 2008
The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value System 2011-13 P. Šittner SMARTNETS February, 2011 February, 2013
Tools for modeling, design and control of smart structural systems based on shape memory alloys: Material algoritms, Finite Element methods, Experiments project S3T ESF EUROCORES, 2006-9 P. Šittner Mafesma January, 2006 September, 2010

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.