You are here

Projetcs

Current National Projects (11)

Research Group Name Description Garant Case Reference Valid Fromsort descending Valid To
MNB Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace

TAČR Epsilon, TH02030874, zakázka 181650

Vincent Mortet October, 2016 December, 2020
MNB Nanouhlíkové kompozitní materiály pro konverze, ukládání energie a jedernou energetiku

INTER-COST, LTC17083, zakázka 181720

František Fendrych January, 2017 December, 2020
FMC Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

GAČR, 18-03834S, zakázka 181740

Petr Šittner January, 2018 December, 2020
MCM Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými vlastnostmi

GAČR, 18-06110S, zakázka 181730

Jarosalv Čapek January, 2018 December, 2020
MNB Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace

GAČR 19-09784Y, zakázka 181120

Petr Ashcheulov January, 2019 December, 2021
FMC Úpravy mikrostruktury podpovrchových vrstev slitin s tvarovou pamětí NiTi pro zlepšení únavových vlastností

GAČR 20-14114S, zakázka 181070

Petr Šittner January, 2020 December, 2022
FMC Mobility Taiwan

MOST-20-11, zakázka 181030

David Vokoun January, 2020 December, 2021
MNB Základní prvky diamantové výkonové elektroniky

GAČR 20-11140S, zakázka 181050

Vincent Mortet January, 2020 December, 2022
MNB Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem

GAČR 20-03187S, zakázka 181040

Andrew Taylor January, 2020 December, 2022
MCM Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami

GAČR 20-05903S, zakázka 181070

Pavel Lejček January, 2020 December, 2022

Pages


Projetcs

Past National Projects (32)

Research Group Name Description Garant Case Reference Valid Fromsort descending Valid To
FMC Stability and elastic properties of martensitic phases in shape memory alloys Project GA AV CR, A200100627, 2006-10 V Novák Final report in Czech January, 2006 December, 2010
FMC Modeling and fabrication of smart actuators Collaboration project Taiwan-CR AV CR, 2009-10 D. Vokoun January, 2009 December, 2010
MSM Mechanical properties of functional layers of submicrom thickness

Project no. 101/09/0702 of the Czech Science Foundation

J. Kopeček January, 2009 December, 2014
MSM Calibration of a crystal plasticity based model using monocrystal samples

Project MŠMT, MEB 090909, program KONTAKT 6039/2008-32

J. Kopeček January, 2009 December, 2010
FMC Development and Characterization of Active Hybrid Textiles with Integrated Nanograin NiTi Micro Wires Project no. P108/10/1296 of the Czech Science Foundation, 2010-12 L. Heller NiTiTex January, 2010 December, 2012
MSM Materiálové inženýrství supravodičů (ESO)

Project MŠMT ME 10069, Program KONTAKT

M. Jirsa January, 2010 December, 2012
FMC Development of inovative orientation assistance tools for sightless 2010-13 J. Pilch February, 2010 February, 2013
FMC Fatigue of high temperature SMA actuators

FACT, GAČR P107/12/0800, 2012-15

P. Šittner January, 2011 December, 2015
PPB Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace

TA01011165 TA ČR

x January, 2011 December, 2014
FMC Optimization of microstructure and properties of shape memory alloy filaments by controlling recovery processes during heat treatment by short pulse electric current Postdoctoral project, GAČR P108/12/P111, 2012-14 J. Pilch February, 2012 February, 2014

Pages

Past International Projects (11)

Research Group Name Description Garant Case Refernce Valid Fromsort descending Valid To
FMC Multi-scale modelling and characterisation for phase transformations in advanced materials MRTN-CT-2004-505226, 2004-8 P. Šittner M-C RTN Multimat February, 2004 February, 2008
FMC Multifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME Interoperation Across high added VALue SectOrs for knowledge based product service creation NMP2-CT-2005-515813, 2004-9 P. Šittner Avalon February, 2004 February, 2009
FMC Eco-efficient and High Productive Stone Processing by Multifunctional Materials COLL-CT-2005-516417-1, 2005-8 P. Šittner Pro-Stone February, 2005 February, 2008
FMC Tools for modeling, design and control of smart structural systems based on shape memory alloys: Material algoritms, Finite Element methods, Experiments project S3T ESF EUROCORES, 2006-9 P. Šittner Mafesma January, 2006 September, 2010
FMC Integrated Wind Turbine Design N-019945, , 2006-10 P. Šittner UpWind March, 2006 February, 2011
FMC Development of a superelastic material that enables its cost effective application in highly compliant compression hosiery for over 18 millions European citizens suffering from Chronic Venus Insufficiency NMP2-CT-2005-515813, 2006-8 P. Šittner Loose & Tight May, 2006 June, 2008
FMC Development and study of a new class of shape memory releasable fasteners MIRG-CT-2007-046559, 2007-9 D. Vokoun Cerinka January, 2007 December, 2009
FMC Basic studies on NiTi Shape Memory Wires to realize High Frequency Actuators Collaboration project India-CR AV CR, 2009-11 P. Šittner January, 2009 December, 2011
FMC The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value System 2011-13 P. Šittner SMARTNETS February, 2011 February, 2013
FMC Carbon-SMA hybrid composites for impact resistant structural applications CSIR-ASCR collaboration project India-CR, AV CR, 2012-14 P. Šittner January, 2012 December, 2014

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.