You are here

Projetcs

Current National Projects (13)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid Tosort descending
Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

GAČR, 18-03834S, zakázka 181740

Petr Šittner January, 2018 June, 2021
Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace

GAČR 19-09784Y, zakázka 181120

Petr Ashcheulov January, 2019 December, 2021
Mobility Taiwan

MOST-20-11, zakázka 181030

David Vokoun January, 2020 December, 2021
Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem

GAČR 20-03187S, zakázka 181040

Andrew Taylor January, 2020 December, 2022
Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami

GAČR 20-05903S, zakázka 181070

Pavel Lejček January, 2020 December, 2022
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění

MV/TAČR VI04000090, zakázka 181300

Vincent Mortet January, 2021 December, 2022
Úpravy mikrostruktury podpovrchových vrstev slitin s tvarovou pamětí NiTi pro zlepšení únavových vlastností

GAČR 20-14114S, zakázka 181070

Petr Šittner January, 2020 December, 2022
Základní prvky diamantové výkonové elektroniky

GAČR 20-11140S, zakázka 181050

Vincent Mortet January, 2020 December, 2022
Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio) senzorické aplikace

GAČR 21-12994J, zakázka 181010
 

Ivo Stachiv January, 2021 December, 2023
Strain compatibility issues in mechanically driven martensitic transformations in shape memory alloy polycrystals

Experimentally and theoretically supported description of the link between microstructure parameters and cooperative deformation processes related to the stress-induced martensitic transformation constrained by grain interactions in polycrystalline shape memory alloys.

L. Heller April, 2022 December, 2024

Pages


Projetcs

Past National Projects (32)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid Tosort descending
Calibration of a crystal plasticity based model using monocrystal samples

Project MŠMT, MEB 090909, program KONTAKT 6039/2008-32

J. Kopeček January, 2009 December, 2010
Stability and elastic properties of martensitic phases in shape memory alloys Project GA AV CR, A200100627, 2006-10 V Novák Final report in Czech January, 2006 December, 2010
Modeling and fabrication of smart actuators Collaboration project Taiwan-CR AV CR, 2009-10 D. Vokoun January, 2009 December, 2010
Materiálové inženýrství supravodičů (ESO)

Project MŠMT ME 10069, Program KONTAKT

M. Jirsa January, 2010 December, 2012
Development and Characterization of Active Hybrid Textiles with Integrated Nanograin NiTi Micro Wires Project no. P108/10/1296 of the Czech Science Foundation, 2010-12 L. Heller NiTiTex January, 2010 December, 2012
Development of inovative orientation assistance tools for sightless 2010-13 J. Pilch February, 2010 February, 2013
Optimization of microstructure and properties of shape memory alloy filaments by controlling recovery processes during heat treatment by short pulse electric current Postdoctoral project, GAČR P108/12/P111, 2012-14 J. Pilch February, 2012 February, 2014
Mechanical properties of functional layers of submicrom thickness

Project no. 101/09/0702 of the Czech Science Foundation

J. Kopeček January, 2009 December, 2014
Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace

TA01011165 TA ČR

x January, 2011 December, 2014
Fatigue of high temperature SMA actuators

FACT, GAČR P107/12/0800, 2012-15

P. Šittner January, 2011 December, 2015

Pages

Past International Projects (11)

Name Description Garant Case Refernce Valid From Valid Tosort descending
Eco-efficient and High Productive Stone Processing by Multifunctional Materials COLL-CT-2005-516417-1, 2005-8 P. Šittner Pro-Stone February, 2005 February, 2008
Multi-scale modelling and characterisation for phase transformations in advanced materials MRTN-CT-2004-505226, 2004-8 P. Šittner M-C RTN Multimat February, 2004 February, 2008
Development of a superelastic material that enables its cost effective application in highly compliant compression hosiery for over 18 millions European citizens suffering from Chronic Venus Insufficiency NMP2-CT-2005-515813, 2006-8 P. Šittner Loose & Tight May, 2006 June, 2008
Multifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME Interoperation Across high added VALue SectOrs for knowledge based product service creation NMP2-CT-2005-515813, 2004-9 P. Šittner Avalon February, 2004 February, 2009
Development and study of a new class of shape memory releasable fasteners MIRG-CT-2007-046559, 2007-9 D. Vokoun Cerinka January, 2007 December, 2009
Tools for modeling, design and control of smart structural systems based on shape memory alloys: Material algoritms, Finite Element methods, Experiments project S3T ESF EUROCORES, 2006-9 P. Šittner Mafesma January, 2006 September, 2010
Integrated Wind Turbine Design N-019945, , 2006-10 P. Šittner UpWind March, 2006 February, 2011
Basic studies on NiTi Shape Memory Wires to realize High Frequency Actuators Collaboration project India-CR AV CR, 2009-11 P. Šittner January, 2009 December, 2011
The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value System 2011-13 P. Šittner SMARTNETS February, 2011 February, 2013
Carbon-SMA hybrid composites for impact resistant structural applications CSIR-ASCR collaboration project India-CR, AV CR, 2012-14 P. Šittner January, 2012 December, 2014

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.