You are here

Students

Past PhD Students (27)

Name Surname Research Groupsort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Michal Gulka MNB FBMI ČVUT Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond Miloš Nesládek October, 2013 Wednesday, May 24, 2017
Marie Krečmarová MNB FBMI ČVUT Příprava tenkovrstvých diamantových biosenzorů pro detekci oligonukleotidů v lékařských aplikacích, pracujících na principu kvantové metody detekce. Miloš Nesládek October, 2012
Miloš Stefanovič MNB FBMI ČVUT .......... projekt FP7 ITN MATCON Miloš Nesládek January, 2011 Saturday, December 31, 2011
Jakub Brož MNB FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011
Vladimíra Petráková MNB FBMI ČVUT Modifikace povrchového ukončení a funkcionalizace nanodiamantových částic pro studium pronikání částic do buněk a pro detekci buněčných procesů Miloš Nesládek November, 2009 Wednesday, August 31, 2011
Jan Vlček MNB VŠCHT Fa chemická Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors František Fendrych October, 2009 Friday, June 20, 2014
Pavel Hozák MNB VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016 Tuesday, October 18, 2016
Kristina Fabiánová MSM FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené Oleg Heczko, Jan Drahokoupil October, 2014
Vít Kopecký MSM FJFI ČVUT Nové Heuslerovy slitiny vykazujicí jev magnetické tvarové paměti a příbuzné jevy Oleg Heczko October, 2016
Marek Vronka MSM FJFI ČVUT Pohyblivost martenzitických dvojčat v monokrystalech uspořádaných slitin Oleg Heczko, Miroslav Karlik October, 2014

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Benoit Malard FMC xx .....projekt FP6 Multimat Petr Šittner September, 2007 Friday, October 31, 2008
Virgile Marguin FMC IFMA, France xx Luděk Heller February, 2010 Friday, July 16, 2010
Marie Pierre - Jean FMC ENSIETA, France xxx Luděk Heller April, 2010 Friday, August 27, 2010
Loic Robin FMC ESSTIN, France xxx Luděk Heller February, 2009 Thursday, July 16, 2009
Hugo Lacotte FMC IFMA, France xxx Luděk Heller August, 2011 Friday, January 13, 2012
Clément Defaisse FMC IFMA, France xx Luděk Heller March, 2013 Friday, August 23, 2013
Klára Hiřmanová FMC FEL ČVUT Korozní únava pletených NiTi stentů Petr Šittner January, 2013 Tuesday, December 31, 2013
Chaima Hajlaoui FMC xxx xxx Luděk Heller April, 2014 Wednesday, August 6, 2014
Gergely Farkas FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Klaudia Horváth FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Tuesday, December 31, 2013

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.