You are here

Students

Past PhD Students (27)

Name Surname Research Groupsort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Petr Veřtát MSM FJFI ČVUT Studium martenzitických transformací pomocí různých fyzikálních metod Oleg Heczko March, 2017
Jan Duchoň MSM FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Kateřina Dragounová MSM FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Michal Rameš MSM FJFI ČVUT Ramanovská spektroskopie na supravodičích Oleg Heczko April, 2015 Monday, April 22, 2019
Petr Ashcheulov PPB FJFI ČVUT Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications Irena Kratochvílová October, 2011 Friday, April 24, 2015
Martin Golan PPB MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Alexander Kovalenko PPB FJFI ČVUT Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů Irena Kratochvílová June, 2009 Monday, December 31, 2012

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Romano Rendance MNB Uni Hasselt ERASMUS Student Miloš Nesládek ? January, 2011 Thursday, June 30, 2011
Václav Šísl MSM FJFI ČVUT Využitelnost vysokoteplotních supravodičů pro magnety fúzních reaktorů Miloš Jirsa January, 2014
Vendulka Haiblíková MSM FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014
Kristýna Onderková MSM MFF UK xx Jaromír Kopeček September, 2016 Saturday, December 31, 2016
Štěpán Dedek PPB FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Vojtěch Hubka PPB CTU Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. Irena Kratochvilova February, 2016 Friday, February 12, 2016

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.