You are here

Students

Current PhD Students (8)

Name Surname Research Groupsort ascending University Thesis Title Supervisor Start of Study
Lucie Drbohlavová MNB FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Nicolas Lambert MNB Czech Technical Univ Electrical properties of doped diamond in high electric field Vincent Mortet February, 2018
Jaroslav Otta MNB VŠCHT Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů Jan Vlček October, 2018
Jan Pinc MCM FCHT VŠCHT Biodegradable metallic materials for medical appilcations Jaroslav Čapek March, 2018
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT v Praze Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2015
Lukáš Kadeřávek FMC FJFI ČVUT Únava slitin s tvarovou pamětí Petr Haušild October, 2015
Pejman Shayanfard FMC VUT Brno „Modelling of deformation and phase transformation processes at the crack tip in shape memory alloys“ Luděk Heller April, 2016
Antoine Jury FMC FJFI ČVUT Analysis of deformation processes in NiTi using in-situ measurements of electrical resistance, temperature ans strain fields during thermomechanical loading M. Karlík, L. Heller March, 2018

Past PhD Students (27)

Name Surname Research Groupsort ascending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Petr Ashcheulov PPB FJFI ČVUT Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications Irena Kratochvílová October, 2011 Friday, April 24, 2015
Martin Golan PPB MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Alexander Kovalenko PPB FJFI ČVUT Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů Irena Kratochvílová June, 2009 Monday, December 31, 2012
Kristina Fabiánová MSM FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené Oleg Heczko, Jan Drahokoupil October, 2014
Vít Kopecký MSM FJFI ČVUT Nové Heuslerovy slitiny vykazujicí jev magnetické tvarové paměti a příbuzné jevy Oleg Heczko October, 2016
Marek Vronka MSM FJFI ČVUT Pohyblivost martenzitických dvojčat v monokrystalech uspořádaných slitin Oleg Heczko, Miroslav Karlik October, 2014
Petr Veřtát MSM FJFI ČVUT Studium martenzitických transformací pomocí různých fyzikálních metod Oleg Heczko March, 2017
Jan Duchoň MSM FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Kateřina Dragounová MSM FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Michal Rameš MSM FJFI ČVUT Ramanovská spektroskopie na supravodičích Oleg Heczko April, 2015 Monday, April 22, 2019

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Štěpán Dedek PPB FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Vojtěch Hubka PPB CTU Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. Irena Kratochvilova February, 2016 Friday, February 12, 2016
Václav Šísl MSM FJFI ČVUT Využitelnost vysokoteplotních supravodičů pro magnety fúzních reaktorů Miloš Jirsa January, 2014
Vendulka Haiblíková MSM FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014
Kristýna Onderková MSM MFF UK xx Jaromír Kopeček September, 2016 Saturday, December 31, 2016
Romano Rendance MNB Uni Hasselt ERASMUS Student Miloš Nesládek ? January, 2011 Thursday, June 30, 2011
Barbora Marešová FMC FJFI ČVUT Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání Jan Racek January, 2014
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT Studium vlastností tenkých kovových vláken vyrobených ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2012
Martin Dudr FMC FJFI ČVUT Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce Luděk Heller March, 2015
Maxime De Zaeytydt FMC IFMA, France xx Jan Racek April, 2015

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.