You are here

Students

Current PhD Students (8)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisorsort descending Start of Study
Pavel Hozák MNB VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT v Praze Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2015
Jan Pinc MCM FCHT VŠCHT Biodegradable metallic materials for medical appilcations Jaroslav Čapek March, 2018
Pejman Shayanfard FMC VUT Brno „Modelling of deformation and phase transformation processes at the crack tip in shape memory alloys“ Luděk Heller April, 2016
Antoine Jury FMC FJFI ČVUT Analysis of deformation processes in NiTi using in-situ measurements of electrical resistance, temperature ans strain fields during thermomechanical loading M. Karlík, L. Heller March, 2018
Lukáš Kadeřávek FMC FJFI ČVUT Únava slitin s tvarovou pamětí Petr Haušild October, 2015
Lucie Drbohlavová MNB FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Nicolas Lambert MNB Czech Technical Univ Electrical properties of doped diamond in high electric field Vincent Mortet February, 2018

Current Undergraduate Students (2)

Name Surname Group University Thesis Title Supervisorsort descending Start of Study
Martin Dudr FMC FJFI ČVUT Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce Luděk Heller March, 2015
Václav Šísl MSM FJFI ČVUT Využitelnost vysokoteplotních supravodičů pro magnety fúzních reaktorů Miloš Jirsa January, 2014

Past PhD Students (25)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisorsort descending Start of Study Date of Defense
Michal Svatuška FMC MFF UK Tenké vrstvy slitiny NiTi David Vokoun October, 2007
Jan Vlček MNB VŠCHT Fa chemická Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors František Fendrych October, 2009 Friday, June 20, 2014
Martin Golan PPB MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Alexander Kovalenko PPB FJFI ČVUT Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů Irena Kratochvílová June, 2009 Monday, December 31, 2012
Petr Ashcheulov PPB FJFI ČVUT Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications Irena Kratochvílová October, 2011 Friday, April 24, 2015
Jan Pilch FMC FSI VUT Brno Studium funkčních vlastností tenkých vláken NiTi pro aplikace smart strukturách a textiliích Jaroslav Pokluda September, 2007 Tuesday, September 20, 2011
Francois Tissot FMC FJFI ČVUT Experimentální charakterizace a modelování termomechanického chování textilií z vláken ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Luděk Heller October, 2012
Kateřina Janouchová FMC FT TUL Aplikace SMA v textilní oblasti Luděk Heller April, 2011
Václav Petrák MNB FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga Miloš Nesládek October, 2010
Jakub Brož MNB FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011

Pages

Past Undergraduate Students (24)

Name Surname Research Group University Thesis Title Supervisorsort descending Start of Study Date of Defense
Štěpán Dedek PPB FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Vojtěch Hubka PPB CTU Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. Irena Kratochvilova February, 2016 Friday, February 12, 2016
Gergely Farkas FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT Studium vlastností tenkých kovových vláken vyrobených ze slitin s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2012
Klaudia Horváth FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Tuesday, December 31, 2013
Pavol Kandra FMC Trenčianská Uni xx Jan Pilch February, 2010 Friday, April 30, 2010
Barbora Marešová FMC FJFI ČVUT Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání Jan Racek January, 2014
Maxime De Zaeytydt FMC IFMA, France xx Jan Racek April, 2015
Marc Stora FMC IFMA Monitoring tensile fatigue of superelastic NiTi wire in liquids by electrochemical potential Jan Racek October, 2014 Saturday, February 14, 2015
Kristýna Onderková MSM MFF UK xx Jaromír Kopeček September, 2016 Saturday, December 31, 2016

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.