You are here

Students

Current PhD Students (3)

Name Surnamesort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study
Lucie Dubovská FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Meng-Hsueh Kuo ČVUT FEL Technology of high efficient solar cell for operating at low illumination Ivo Stachiv May, 2023
Jaroslav Otta VŠCHT Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů Jan Vlček October, 2018

Past PhD Students (34)

Name Surnamesort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Eduardo Alarcon ENIB, Brest, France, Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure Miroslav Karlík October, 2014 Tuesday, January 30, 2018
Petr Ashcheulov FJFI ČVUT Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications Irena Kratochvílová October, 2011 Friday, April 24, 2015
Jakub Brož FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011
Kateřina Dragounová FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Jan Duchoň FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Kristina Fabiánová FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené Oleg Heczko, Jan Drahokoupil October, 2014
Martin Golan MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Michal Gulka FBMI ČVUT Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond Miloš Nesládek October, 2013 Wednesday, May 24, 2017
Pavel Hozák VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016 Tuesday, October 18, 2016
Kateřina Janouchová FT TUL Aplikace SMA v textilní oblasti Luděk Heller April, 2011

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surnamesort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Maxime Anstett IFMA, France xx Luděk Heller September, 2010 Friday, January 14, 2011
Clément Cordoliani IFMA, France xx Luděk Heller February, 2011 Friday, July 29, 2011
Maxime De Zaeytydt IFMA, France xx Jan Racek April, 2015
Štěpán Dedek FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Clément Defaisse IFMA, France xx Luděk Heller March, 2013 Friday, August 23, 2013
Martin Dudr FJFI ČVUT Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce Luděk Heller March, 2015
Gergely Farkas xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Vendulka Haiblíková FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014
Chaima Hajlaoui xxx xxx Luděk Heller April, 2014 Wednesday, August 6, 2014
Francois Hernigou IFMA, France xx Luděk Heller August, 2009 Saturday, January 16, 2010

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.