You are here

Students

Current PhD Students (7)

Name Surnamesort descending Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study
Lucie Dubovská MNB FBMI ČVUT Development of biosensor-based on diamond Vincent Mortet September, 2016
Lukáš Kadeřávek FMC FJFI ČVUT Únava slitin s tvarovou pamětí Petr Haušild October, 2015
Nicolas Lambert MNB Czech Technical Univ Electrical properties of doped diamond in high electric field Vincent Mortet February, 2018
Zdeněk Machů FMC VUT Brno Computational analysis and optimization of nonlinear multilayer functional resonators Ivo Stachiv May, 2021
Jaroslav Otta MNB VŠCHT Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů Jan Vlček October, 2018
Jan Pinc MCM FCHT VŠCHT Biodegradable metallic materials for medical appilcations Jaroslav Čapek March, 2018
Ondřej Tyc FMC FJFI ČVUT v Praze Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi Jan Pilch October, 2015

Past PhD Students (29)

Name Surnamesort descending Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Eduardo Alarcon FMC ENIB, Brest, France, Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure Miroslav Karlík October, 2014 Tuesday, January 30, 2018
Petr Ashcheulov PPB FJFI ČVUT Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications Irena Kratochvílová October, 2011 Friday, April 24, 2015
Jakub Brož MNB FEL ČVUT Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky Miloš Nesládek October, 2010 Monday, January 31, 2011
Kateřina Dragounová MSM FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Jan Duchoň MSM FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Kristina Fabiánová MSM FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené Oleg Heczko, Jan Drahokoupil October, 2014
Martin Golan PPB MFF UK Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk Irena Kratochvílová September, 2013
Michal Gulka MNB FBMI ČVUT Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond Miloš Nesládek October, 2013 Wednesday, May 24, 2017
Pavel Hozák MNB VŠCHT Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. J. Vlček October, 2016 Tuesday, October 18, 2016
Kateřina Janouchová FMC FT TUL Aplikace SMA v textilní oblasti Luděk Heller April, 2011

Pages

Past Undergraduate Students (26)

Name Surnamesort descending Research Group University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Maxime Anstett FMC IFMA, France xx Luděk Heller September, 2010 Friday, January 14, 2011
Clément Cordoliani FMC IFMA, France xx Luděk Heller February, 2011 Friday, July 29, 2011
Maxime De Zaeytydt FMC IFMA, France xx Jan Racek April, 2015
Štěpán Dedek PPB FEL ČVUT Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy Irena Kratochvílová October, 2013 Friday, January 24, 2014
Clément Defaisse FMC IFMA, France xx Luděk Heller March, 2013 Friday, August 23, 2013
Martin Dudr FMC FJFI ČVUT Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce Luděk Heller March, 2015
Gergely Farkas FMC xx xx Jan Pilch April, 2012 Monday, December 31, 2012
Vendulka Haiblíková MSM FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014
Chaima Hajlaoui FMC xxx xxx Luděk Heller April, 2014 Wednesday, August 6, 2014
Francois Hernigou FMC IFMA, France xx Luděk Heller August, 2009 Saturday, January 16, 2010

Pages

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.