You are here

OFM seminar

Invitation to Department seminar on February 22, AM 9-11, Main lecture hall Na Slovance
 

 

Agenda

 

Organizacni zalezitosti oddeleni / P.Sittner ………………………… ..  ………… ..….15 min   link

Predstaveni nove laboratore tenkych filmu / F. Fendrych ………………………….….10 min   link 1, link 2

Predstaveni Technical Support sekce 2/ S. Habr, M.Crhan ……………………  …….10 min   link

Novinky v laboratori SAFMAT / J.Kopecek ……………………….....………….……….15 min   link

 

Hoste - predstaveni ROTAN a LEM/D.Simek, M. Klementova………………...……… 20 min   link ROTAN, link_LEM

 

Prezentace vyzkumu MCM/ P. Lejček……………………………………………..……..15 min.

Prezentace vyzkumu MSM/ O. Heczko………………………………………….……….15 min.

Prezentace vyzkumu MNB/ V. Mortet…………………………………………...………..15 min.   link

Prezentace vyzkumu FMC/ L. Heller………………………………………..…..………..15 min.   link

 

Exkurze do nové laboratoře tenkých vrstev v suterénu / F. Fendrych………………...10 min.

 

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.