You are here

Projects MSM

Past National Projects (11)

Name Description Garant Case Reference Valid From Valid Tosort descending
Calibration of a crystal plasticity based model using monocrystal samples

Project MŠMT, MEB 090909, program KONTAKT 6039/2008-32

J. Kopeček January, 2009 December, 2010
Materiálové inženýrství supravodičů (ESO)

Project MŠMT ME 10069, Program KONTAKT

M. Jirsa January, 2010 December, 2012
Cobalt based feromagnetic shape memory alloys

Project no. P107/10/0824 of the Czech Science Foundation Projekt

J. Kopeček January, 2010 December, 2013
Mechanical properties of functional layers of submicrom thickness

Project no. 101/09/0702 of the Czech Science Foundation

J. Kopeček January, 2009 December, 2014
Velmi vysoká pohyblivost hranice dvojčatění – základní podmínka pro jev magnetické tvarové paměti

Project no. 15-00262S of the Czech Science Foundation

O. Heczko January, 2015 December, 2017
Nové materiály pro magneto-optické aplikace

Project no. 13-30397S of the Czech Science Foundation

J. Hamrle, J. Lančok, O. Heczko January, 2014 December, 2017
Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů

Project no. 14-36566G of the Czech Science Foundation

M. Janeček, I. Tomáš, O. Heczko January, 2014 December, 2018
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování

16-00043S

Petr Sittner January, 2016 December, 2018
Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin

GAČR, 17-0062S

Oleg Heczko January, 2017 December, 2019
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním

GAČR, 17-07559S

Jaromír Kopeček January, 2017 December, 2019

Pages

MSM Quick Links

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.