You are here

Students MSM

Current Undergraduate Students (1)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study
Václav Šísl FJFI ČVUT Využitelnost vysokoteplotních supravodičů pro magnety fúzních reaktorů Miloš Jirsa January, 2014

Past PhD Students (7)

Name Surnamesort descending University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Kateřina Dragounová FJFI ČVUT Práce v rámci AdMatu Oleg Heczko January, 2014 Wednesday, December 31, 2014
Jan Duchoň FJFI ČVUT In-situ studium martenzitických rozhraní Oleg Heczko April, 2015 Tuesday, March 10, 2015
Kristina Fabiánová FJFI ČVUT Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené Oleg Heczko, Jan Drahokoupil October, 2014
Vít Kopecký FJFI ČVUT Nové Heuslerovy slitiny vykazujicí jev magnetické tvarové paměti a příbuzné jevy Oleg Heczko October, 2016
Michal Rameš FJFI ČVUT Ramanovská spektroskopie na supravodičích Oleg Heczko April, 2015 Monday, April 22, 2019
Petr Veřtát FJFI ČVUT Studium martenzitických transformací pomocí různých fyzikálních metod Oleg Heczko March, 2017
Marek Vronka FJFI ČVUT Pohyblivost martenzitických dvojčat v monokrystalech uspořádaných slitin Oleg Heczko, Miroslav Karlik October, 2014

Past Undergraduate Students (2)

Name Surname University Thesis Title Supervisor Start of Study Date of Defense
Kristýna Onderková MFF UK xx Jaromír Kopeček September, 2016 Saturday, December 31, 2016
Vendulka Haiblíková FJFI ČVUT xxx Oleg Heczko October, 2013 Saturday, May 31, 2014

MSM Quick Links

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.