You are here

Services MSM

Services (4)

Research Group Service Garant Reference
MSM In-situ SEM pozorování povrchu při deformaci do 2 kN. J. Kopeček
MSM Nedestruktivní charakterizace únavového poškození ocelí pomocí originálních magnetických metod I. Tomáš
MSM Pozorování katodoluminiscence (červený, modrý, zelený a panchromatický kanál). J. Kopeček
MSM Skenovací elektronová mikroskopie vodivých i nevodivých vzorků - pozorování a metrologie, včetně přípravy metalografických a materiálografických výbrusů. Analýzy složení pomocí energiově disperzní spektroskopie (EDS). Analýzy orientace krystalové mříže me J. Kopeček

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.