FMC MSM MNB PPB

Home

Oddělení funkčních materiálů

vzniklo v lednu 2009 sloučením vědeckých týmů  sekce kondenzovaných látek FZU AVČR zabývajících se  výzkumem funkčních materiálů a kompozitů, vývojem technologií přípravy nanodiamantových vrstev pro funkcializovaná rozhraní a studiem rozhraní mezi anorganickými nanomateriály a biomateriály.  Odělení prošlo od roku 2009 významným vývojem.Tři výzkumné skupiny aktivní v oborech multiferroických materiálů, biofyziky a magnetických nanosystémů, které v oddělení vznikly, postupně odešly do jiných útvarů FZÚ  před koncem roku 2018. Nová výzkumná skupina zabývající se materiály s řízenou mikrostrukturou přešla do oddělení v roce 2017 a v současnosti se rychle rozvíjí. Oddělení v  současnosti tvoří 3 výzkumné skupiny , laboratoř skanovací elektronové mikroskopie a moderní mechanické dílny

Výzkum v oddělení spojuje myšlenka aktivní funkcionality vtisktnuté materiálům na úrovni krystalové mřížky buď přirozeně nebo uměle na základě znalostí jevů v pevných látkách. V současnosti se zabýváme především:

  • studiem martenzitických transformací ve slitinách s tvarovou pamětí
  • přípravou, charakterizací a funkcionalizací materiálů na bázi uhlíku jako jsou nanodiamantové povlaky, částice, monokrystalický diamant a grafén
  • přípravou charakterizací a teoretickým výzkumem moderních technických materiálů s řízenou mikrostrukturou - od orientovaných monokrystalů, přes bikrystaly s definovanou hranicí k materiálů s účelově připravenou mikrostrukturou s cílem modifikovat  vlastnosti

Výzkum v oddělení byl vždy významně orientován na technické aplikace získaných poznatků.

Recent Key Results

Nanosegregation and embrittlement at interfaces: P. Lejček, M. Šob, V. Paidar: Interfacial segregation and grain boundary embrittlement: An overview and critical assessment of experimental data and calculated resultsProgress in Materials Science 87 (2017) 83–139. 

Localized deformation of NiTi by 3D-XRD:    P. Sedmák, J. Pilch, L.Heller, J. Kopeček, J. Wright, P. Sedlák, M. Frost, P. Šittner, Grain-resolved analysis of localized deformation in nickel-titanium wire under tensile load, Science 353, 559-562 (2016)  FREE link, See also Special Topics

Nanodiamonds for sensing and imaging in biology:  V.Petráková et al, Imaging of transfection and intracellular release of intact, non-labeled DNA using fluorescent nanodiamonds, Nanoscale, 8, 12002-12012 (2016);  J.Havlík, M.Gulka,V.Petráková, M. Krečmarová et al  , Benchtop Fluorination of Fluorescent Nanodiamonds on a Preparative Scale: Toward Unusually Hydrophilic Bright Particles, Advanced functional Materials, 26 4134-4143 (2016);  V.Petráková et al,Charge-sensitive fluorescent nanosensors created from nanodiamonds , Nanoscale 7 , 12307 – 12311(2015),  V.Petráková et al Boosting nanodiamond fluorescence: towards development of brighter probes, Nanoscale 2013 Apr;5(8):3208-11; 

Functional textiles with NiTi shape memory alloy filaments:  L. Heller, NiTi textile technology;  J Seibold, E Müller, K Volenec, P Sittner, L Heller, J Pilch  Medical Device (2016) US 09216100;    J. Pilch, P.Sittner, Method of heat treatment .. US20120018413 A1;    J. Hanuš, A. Richter, P. Rydlo, L. Heller Pressure and/or force sensor (2015): Patent No. 304873

Diamond layer protecting zirconium cladding in nuclear reactors:   P. Ashcheulov, R. Škoda, J. Škarohlíd, A. Taylor, F. Fendrych, I.Kratochvílová, Layer Protecting the Surface of Zirconium Used in Nuclear Reactors Recent Pat. Nanotechnology 10,  59 - 65(2016) See also related patent

Zaměstnanci oddělení

Výzkumné skupiny

Experimentální zařízení pro skanovaci elektronovou mikroskopii TESCAN FERA 3 a mikroskopii atomárních sil  AFM  Bruker Dimension ICON , která jsou jsou součástí Laboratoře FUNBIO-SAFMAT, poskytují služby vědeckým týmům FZU v oboru analýzy mikrostruktury a chemického složení materiálů a charakterizace povrchů.

Speciální témata:

Publikace

Patenty

Projekty

Studenti

Výzkumná témata

Experimentální vybavení

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Vedoucí oddělení

Jméno Příjmení Telefon Email
Petr Šittner +420 266 052 657 sittner@fzu.cz

Zástupce vedoucího oddělení

Jméno Příjmenísort descending Telefon Email
Luděk Heller +420 266 053 351 heller@fzu.cz
Pavel Lejček +420 266 052 167 lejcekp@fzu.cz

Sekretářka

Jméno Příjmenísort descending Telefon Email
Marcela Boháčková +420 266 052 613 bohacekm@fzu.cz

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.